LKT paskyrė finansavimą kultūros ir meno sritims 2020 m.

Lietuvos kultūros taryba paskyrė finansavimą kultūros ir meno sritims. Antrajame  2020 m. finansavimo etape architektūros, dizaino, dailės, fotografijos, tarpdisciplininio meno, muzikos, teatro, šokio, cirko ir literatūros projektams paskirstyta  beveik 3,8 mln. eurų Kultūros rėmimo fondo ir LR Vyriausybės papildomai skirtų lėšų. Iš viso finansuota 415  kultūros ir meno sričių projektų. Didžiausias finansavimas skirtas teatro, muzikos, dailės ir tarpdisciplininio meno sritims.

Visus finasavimą gavusius projektų sąrašus rasite čia.

Vilniaus dailės akademijai skirtas finasavimas 9-iems projektams, kuriu bendra II-ojo finansavimo etapo vertė sudaro 55 000,00 Eur.

Visų laimėjusių projektų sąrašai.