Lietuvos kultūros tarybos finansavimo rezultatai 2021-2022 metams

Lietuvos kultūros taryba paskyrė finansavimą kultūros ir meno sritims. Antrajame 2021 m. finansavimo etape architektūros, dizaino, dailės, fotografijos, tarpdisciplininio meno, muzikos, teatro, šokio, cirko ir literatūros projektams paskirstyta 1,6 mln. eurų Kultūros rėmimo fondo lėšų, finansuota beveik 200 iniciatyvų. Didžiausias finansavimas skirtas muzikos, teatro, literatūros, dailės ir tarpdisciplininio meno sritims. 

Visa naujiena LKT puslapyje.

Sveikiname VDA projektų rengėjus, gavusius finansavimą!