• Naujienlaiškis
 • Kvietimas doktorantų akademinei išvykai 2020 metų II pusmetį

  Lietuvos mokslo taryba, siekdama sudaryti sąlygas doktorantams kelti mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, didinti doktorantų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą, skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas paramai 2020 metų II pusmečio išvykoms gauti.

  Pradžia – ne ankstesnė kaip 2020 m. liepos 1 d.

  Pabaiga – ne vėlesnė kaip iki 2020 m.  gruodžio 15 d.

  Trukmė – ne ilgiau kaip 30 dienų, įskaitant išvykimą ir parvykimą. Išvyka turi baigtis ne vėliau nei numatyta doktorantūros pabaiga.

  Paramos dydis iki 1 170 Eur.

  Galimi pareiškėjai - mokslo sričių nuolatinių ir ištęstinių studijų doktorantai, vykdantys mokslinius tyrimus ir turintys doktorantūros metu paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų rengiamos disertacijos tematika. Meno sričių nuolatinių ir ištęstinių studijų doktorantai, vykdantys tyrimus ir (ar) kuriantys, atliekantys ir viešai pristatantys meno kūrinius ir turintys doktorantūros metu kultūros ir meno leidiniuose paskelbtų ar priimtų spausdinti tyrimų ir (ar) sukurtų, atliktų ir viešai pristatytų meno kūrinių rengiamo meno projekto tematika.

  Paraiškos teikiamos iki 2020 m. gegužės 15 d. 24 val.

  Visa informacija LMT puslapyje.