• Naujienlaiškis
 • Kvietimai mokslininkų kompetencijos kėlimui užsienyje

  Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ :

  20 poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“

  Finansavimo tikslas – skatinti  Lietuvos mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą –  dalyvauti užsienio mokslo renginiuose, kurių tematika susijusi su jų vykdoma mokslinės veiklos tematika (tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, moksliniame seminare, mokykloje ir pan., į kuriuos mokslininkas ar doktorantas vyksta pristatyti savo mokslinių tyrimų rezultatus). 

  Kvietimui skirta lėšų suma iki 708 000,00 Eur
  Mokslinių išvykų trukmė Ne ilgesnė kaip 14 kalendorinių dienų.
  Mokslinių išvykų laikotarpis Nuo 2020-03-01 iki 2021-03-31

  21 poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“

  Finansavimo tikslas – skatinti  Lietuvos mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą – vykti į mokslines stažuotes užsienyje, susijusias su jų vykdomos mokslinės veiklos tematika (mokslinė stažuotė suprantama kaip mokslininko ar doktoranto mokslinė veikla (informacijos rinkimas, tyrimo dalies atlikimas, naudojimasis mokslinių tyrimų infrastruktūra bei resursais), susijusi su mokslinio tyrimo atlikimu užsienio mokslo ir studijų institucijoje, mokslo centre, laboratorijoje, įmonėje, įstaigoje, bibliotekoje, archyve, ekspedicijoje). Projektais neturi būti siekiama sukurti konkrečių produktų rinkai bei didinti komercinio ir technologijų perdavimo masto.

  Kvietimui skirta lėšų suma iki 471 981,00 Eur.
  Mokslinių išvykų trukmė ne trumpesnė kaip 5 ir ne ilgesnė kaip 60 kalendorinių dienų.
  Mokslinių išvykų laikotarpis  Nuo 2020-03-01 iki 2021-03-31

  Paraiškos teikiamos iki 2020 m. birželio 5 d. 24.00 val. 

  Visa informacija LMT puslapyje: mokslo renginių kvietimas ir mokslo stažuotės užsienyje.

  Išsami prezentacija norintiems dalyvauti Kvietimuose.