II kvietimas teikti paraiškas pagal nacionalinę mokslo programą „Modernybė Lietuvoje“

Lietuvos mokslo taryba skelbia II kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2021-2022 metais pagal nacionalinę mokslo programą „Modernybė Lietuvoje“ (toliau – Programa). Paraiškos priimamos iki 2020 m. spalio 19 d. 24:00.

Kartu su paraiška turi būti pateikti:

  • vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo;
  • projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai su publikacijų sąrašais.

Projekto pradžia numatoma 2021-03-01 – 2021-04-01.

Projekto pabaiga ne vėlesnė kaip 2022-12-31 (negalima sausio–vasario mėn.)

Projekto biudžetas ne didesnis kaip 100 tūkst. Eur.

Paraišką teikia projekto vadovas kartu su vykdančiąja institucija, kuri yra Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

Teikdamas paraišką asmuo turi atsižvelgti į tai, kad nuo paraiškoje nurodytos projekto įgyvendinimo pradžios iki projekto įgyvendinimo pabaigos jis gali būti ne daugiau kaip dviejų Tarybos finansuojamų projektų pagrindinis vykdytojas ir vieno iš jų vadovas. Tai apima toliau nurodytas Tarybos remiamos veiklos kryptis:

  • konkursinės prioritetinių mokslinių tyrimų programos (PTP) projektas;
  • mokslininkų grupių projektas (MIP);
  • nacionalinės mokslo programos (NMP) projektas;
  • Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos (LIP) mokslo projektas.

Projektų vykdytojų (įskaitant projekto vadovą) turi būti ne mažiau kaip du.

Rekomenduojama, kad į projekto vykdytojų sudėtį kaip pagrindiniai vykdytojai būtų įtraukti:

  • užsienio institucijose dirbantys tyrėjai;
  • doktorantai.

Kvietimas LMT puslapyje.

Programos tinklapis.

Nuoroda į Programos Įsakymą su uždavinių detalizacijomis.