• Naujienlaiškis
 • 2020 m. kvietimas mokslo renginių finansavimui

  Paramos mokslo renginiams skyrimo tikslas – skatinti Lietuvos mokslo plėtrą, tarptautinius mokslinius ryšius, skleisti naujausias mokslines idėjas, skatinti jų pritaikymą praktikoje ir socialinę kultūrinę plėtrą.

  Skiriamos lėšos

  ~200 000 Eur. Svarstomos tik tos paraiškos, kuriose nurodyta prašomos paramos suma yra ne mažesnė nei 1 000 Eur

  Renginių terminai
  Pradžia – ne ankstesnė kaip 2020 m. vasario 14 d.
  Pabaiga – ne vėlesnė kaip 2020 m. gruodžio 10 d.
   
  Paramos lėšų panaudojimas Lėšos gali būti panaudotos tik nacionaliniams, regioniniams ar tarptautiniams mokslo renginiams, organizuojamiems Lietuvoje.

  Paraiška teikiama https://junkis.lmt.lt iki 2020 m. kovo 16 d. 24 val.

  Visa informacija LMT puslapyje.