Šių metų kovo penktą dieną po sunkios ligos mirė Vilniaus dailės akademijos profesorius, ilgametis Kauno fakulteto dėstytojas, dailininkas vitražistas, akvarelistas ir piešėjas Rimvydas Mulevičius.
Rimvydas gimė 1957 m. Vilniuje, 1986 m. baigė studijas Vilniaus dailės institute ir įgijo dailininko vitražisto specialybę. Tais pačiais metais atvyko dirbti į Kauno dailės fakultetą, su kuriuo susiejo visą tolesnę edukacinę ir kūrybinę veiklą. 2011 m. Rimvydui Mulevičiui buvo suteiktas VDA Kauno fakulteto profesoriaus vardas.
Akademinį darbą po gimtosios Alma Mater skliautais Rimvydas dirbo kone 40 metų, derindamas nepertraukiamą edukacinę, administracinę ir kūrybinę veiklą. Kelis paskutinius dešimtmečius buvo Piešimo studijos vadovas, kuravo tradicinių dailės technologijų ugdymą. Dėstė bakalauro studijų studentams vitražo pagrindus, akademinį piešimą, plastinę anatomiją, akvarelės ir piešimo jungtis.
Kūrybinę karjerą Rimvydas pradėjo kūrdamas vitražus ir ypač nusipelnė puošdamas Lietuvos bažnyčias ir koplyčias. Kaune Rimvydo vitražai padabino garsiąją paminklinę „Kristaus prisikėlimo“ baziliką, Palemono „Šv. Mergelės Marijos rožančiaus karalienės“ bažnyčią, Kauno Aleksoto seserų „Švč. Jėzaus Širdies“ tarnaičių kongregacijos koplyčią. Minėtini vitražiniai projektai Gargždų „Šv. Mykolo Arkangelo“ bažnyčioje, Krakių „Šv. Mato“ bažnyčioje, Šiaulių „Šv. Petro ir Povilo“ bažnyčioje, Jokūbavo „Šv. Marijos Magdalietės“ bažnyčioje ir kt.
Rimvydas daug dėmesio skyrė piešimo ir akvarelės technikų studijavimui, jų kūrybinėms galimybėms. Vien paskutinį penkmetį dalyvavo pasaulinėse akvarelės parodose Fabriano mieste, Italijoje ir Varnoje, Bulgarijoje, rodė savo kompozicijas respublikinėje akvarelės parodoje „Be grimo“ 2018 m., tarptautinėje akvarelės parodoje „Baltijos tiltai“ , dar po metų - tarptautinėje akvarelės bienalėje „Fabula“ ir Kauno akvarelininkų parodoje „Remarka“.
It nujausdamas senkantį laiką Rimvydas 2017 – 2018 m. kartu su ilgamečiu draugu ir kolega Jonu Arčikausku surengė Lietuvą apkeliavusią parodą „Intymus“, kurioje apžvelgė nueitą kūrybinį kelią. Didžiavosi galimybe eksponuoti paskutinę individualią piešinių parodą „Malda“ Kauno „Kristaus prisikėlimo“ bazilikoje 2019 m.
Rimvydas Mulevičius buvo Kauno meno mokykloje užmegztų tradicijų puoselėtojas, kartu su kitais kolegomis išugdęs ne vieną talentingų menininkų kartą. Matyt, tai vienintelė amžinybės forma, skirta menininkui – likti savo ir savo mokinių darbuose.

Atsisveikinimas su kolega Rimvydu Mulevičiumi:
Kovo 7 d. 18 val. - šv. mišios Kauno arkikatedros bazilikoje.
Kovo 8 d. 14 - 21 val. - atsisveikinimas ritualinių paslaugų biure „Tylos namai“ Jonavos g. 220. 
Kovo 9 d. 10 val. - urna išlydima į Vilnių.
12 - 15 val. - atsisveikinimas laidojimo namuose Vilniuje, Olandų g. 22.
15 val. - išlydėjimas į Naujosios Vilnios Senųjų Pupojų kapines.