Piešimo studija yra Kauno fakulteto padalinys, vadovaujantis piešimo programos vykdymui.

Piešimas yra fundamentali dailės disciplina linijos, kompozicijos, perspektyvos, šviesotamsos ir modeliavimo suvokimui lavinti, todėl jis dėstomas visoms specialybėms pirmus tris studijų metus. Trijų kursų programoje studentai įgyja tvirtus eskizavimo ir akademinio piešimo įgūdžius, vykdydami sudėtingėjančias metodines užduotis - nuo natiurmorto iki akto.

Į piešimo užduočių spektrą įeina natūros studijos, atmintinis piešimas ir kūrybinis piešimas. Piešimo programos yra formuojamos atsižvelgiant į specialybių ypatumus. Ketvirtame kurse bei magistro programose studentams suteikiama didelė temų ir priemonių laisvė, skatinamas kūrybingumas, piešimo užduotys derinamos su būsimųjų diplominių darbų specifika.

Piešimo studija turi metodinį piešinių fondą, modelių ir plastinės anatomijos kabinetą bei kitas piešimo programoms vykdyti būtinas priemones.