• Naujienlaiškis
  • Piešimo studija yra vizualaus meno katedros padalinys, vadovaujantis piešimo programą vykdymui. Piešimas yra fundamentali dailės disciplina linijos, kompozicijos, perspektyvos, šviesotamsos ir modeliavimo suvokimui lavinti, todėl jis dėstomas visoms specialybėms tris pirmus metus. Trijų kursų programoje studentai įgyja tvirtus eskizavimo ir akademinio piešimo įgūdžius. Vykdydami sudėtingėjančias metodines užduotis: nuo natiurmorto iki akto. Į piešimo užduočių spektrą įeina natūros studijos, atmintinis piešimas ir kūrybinis piešimas. Piešimo programos yra formuojamos atsižvelgiant į specialybių ypatumus. Ketvirtame kurse bei magistrų programose studentam suteikiama didelė temų ir priemonių laisvę, skatinamas kūrybingumas, piešimos užduotys derinamos su būsimųjų diplominių darbų specifika. Piešimo studija turi metodinį piešinių fondą, modelių ir plastinės anatomijos kabinetą bei kitas piešimo programoms vykdyti būtinas priemones.