Kauno fakultetas yra Vilniaus dailės akademijos padalinys, teikiantis universitetinį išsilavinimą būsimiems dailininkams, dizaineriams ir architektams!

Tęsdamas prieškarinės Kauno meno mokyklos tradicijas, VDA Kauno fakultetas yra pagrindinis vidurio Lietuvos regiono dailės edukacijos centras, sutraukiantis studentus iš beveik 30 šalies rajonų. Fakultete yra 5 katedros bei 17 studijų programų.

Pagrindinis VDA Kauno fakulteto tikslas yra ruošti kūrybiškai ir techniškai kompetentingus dailininkus, dizainerius ir architektus. Studentai įgyja aukštą profesinių įgūdžių lygį dirbdami studijose, laboratorijose bei vykdydami praktines užduotis, o kritinis ir koncepcinis mąstymas yra lavinamas studijuojant socialines-humanitarines disciplinas bei vykdant savarankiškus meninius projektus.

Dėstytojų bendruomenę sudaro plačią praktinę ir kūrybinę patirtį turintys Kauno dailininkai, dizaineriai, architektai ir humanitarinių mokslų specialistai, aktyviai dalyvaujantys meniniame Lietuvos gyvenime. Stiprioji studijų Kauno fakultete pusė yra betarpiškas dėstytojų ir studentų bendravimas, vykdant kursines užduotis, konsultuojantis kūrybiniais klausimais, o gana dažnai ir dalyvaujant bendruose kūrybiniuose projektuose.

Įsikūręs jaukioje senamiesčio erdvėje, Kauno fakultetas džiaugiasi ir didžiuojasi stiprėjančiais kūrybiniais bei organizaciniais ryšiais su kaimynystėje esančiomis galerijomis (Lietuvos dailininkų sąjungos galerija „Meno parkas“, Eglės galerija, Al galerija, Tekstilininkų ir dailininkų gildijos galerija), meninio ugdymo įstaigomis (Kauno kolegijos A. Vienožinskio meno studijų centru, A. Martinaičio dailės mokykla, Kauno dailės gimnazija, Kauno taikomosios dailės mokykla) bei kitomis miesto organizacijomis ir institucijomis.

VDA Kauno fakultetas - tai stimuliuojanti erdvė profesinės kompetencijos įgijimui, novatoriškam mąstymui ir saviraiškos laisvei.