Dizaino inovacijų centras Kaune

Dizaino inovacijų centras yra Vilniaus dailės akademijos (VDA) kompetencijų centras, įkurtas 2007 m. Padalinys teikia komercinimo, naujų produktų kūrimo ir atnaujinimo paslaugas, vykdo inkubavimo veiklą, propaguoja dizainą visuomenėje.

Nuo 2018 m. VDA dizaino inovacijų centras turi padalinį Kauno fakultete, kuris aktyviai vykdo verslo organizacijų ir Kauno fakulteto interjero, grafinio dizaino bei architektūros katedrų bendradarbiavimo projektus.

VDA Kauno fakultetas,  savo veiklą vykdo nuo 1922-ųjų metų. Jis yra įsikūręs Kauno senamiestyje ir teikia universitetinį išsilavinimą būsimiems dailininkams, dizaineriams ir architektams. Fakultete yra 9 katedros,  galima studijuoti 19 studijų programų. Dėstytojų bendruomenę sudaro didelę praktinę ir kūrybinę patirtį turintys Kauno dailininkai, dizaineriai, architektai ir humanitarinių mokslų specialistai, aktyviai dalyvaujantys meniniame Lietuvos gyvenime. Studijų šiame fakultete išskirtinumas – betarpiškas studentų ir dėstytojų bendravimas, vykdant kūrybinius projektus.

VDA Dizaino inovacijų centras Kaune