2022 m. kovo 14 d. – kovo 31 d. Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete vyko tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo projekto paskaitos. Minėtu laikotarpiu Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete rinkosi septintų klasių mokiniai, kuriems paskaitas vedė trys skirtingų sričių dėstytojai – tekstilės meno ir medijų, architektūros ir grafinio dizaino.

Septintų klasių mokiniai pradėjo paskaitas su tekstilės katedros dėstytoja doc. Lina Jonike, kuri pristatė temą „Spalvų šventė – struktūrų iš antrinių žaliavų kūrimas”. Paskaitos metu dėstytoja pristatė tradicinius ir netradicinius portreto, kaip kūrybinės idėjos srities sprendimo būdus. Užsiėmimų metų moksleiviai mokėsi paruošti trafaretus bei išmoko praktinio trafaretų panaudojimo ant medžiagos, gaminant portretus. Praktinių darbų laboratorijoje prioritetas teikiamas kūrybingam tvarių medžiagų panaudojimui. Gautas ezultatas - puiki portretų kolekcija, pagaminta iš antrinių žaliavų.

Toliau moksleiviai paskaitas tęsė su architektūros katedros dėstytoju lekt. Mindaugu Butvila, kuris dėstė ir praktinių dalykų mokė tema „Erdvių transformacija“. Kiekvienas užsiėmimas buvo suskirstytas į tris dalis: teorija, praktika, varžytuvės –„protmūšis“. Užsiėmimų metu mokiniai buvo supažindinti su architekto profesija, pasakojama, kaip vyksta architektūrinės aplinkos kūrybos procesas, kaip kūrybiškai įgyvendinami architektūriniai sumanymai ir su kokiais iššūkiais susiduria šios specialybės atstovai. Paskaitos metu buvo kalbama apie mus supančią aplinką, kuri kinta nuo erdvės pobūdžio, funkcijos, metų ar paros laiko. Mokiniams buvo pasiūlyta sukurti keturias jų įsivaizduojamos aikštės transformacijos schemas. Septintokai užsiėmimo metu, piešinių pagalba kūrė jiems artimas erdvines kompozicijas. Užsiėmimo pabaigoje dalyviai buvo suskirstyti į komandas ir buvo vykdomos architektūrinės varžytuvės miestų planine ir urbanistine tematika.

Septintų klasių užsiėmus užbaigė grafinio dizaino katedros dėstytojas doc. Andrejus Repovas, kuris dėstė paskaitas tema „Linija: tarp taško ir formos. Kas ir kaip pjauna pagal liniją“. Paskaitoje mokiniai mokėsi grafinio dizaino teorinių dalykų – kokie elementai sudaro vaizdą, kaip iš taško gimsta linija, o iš linijos forma, kokia gali būti linija, kokios yra pjovimo technologijos ir įrenginiai. Praktinėje dalyje dalyviai piešė paprastas formas ir daiktus, kurių pavadinimai prasideda iš jų vardų pirmųjų raidžių. Užsiėmimo eigoje šie piešiniai buvo skaitmenizuoti, perkelti į kompiuterį ir vėliau išpjauti iš polistireno VDA Kauno fakulteto maketavimo dirbtuvėse, demonstruojant dalyviams pjovimo procesą ir kaip jų nupieštos formos tampa skaitmeniniais brėžiniais, tinkamais gamybai.