Birželio 3-9 d. Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto dizaino katedros studentai,  bendradarbiaujant su Atviros Lietuvos fondu (www.olf.lt), kuria komunikacijos priemones aktyvių ukrainiečių centrui „Ukreate Hub”. „Ukreate Hub“ - tai Ukrainos vertybinė orientacija į Europos Sąjungą – demokratija, žmogaus teisės.

Kūrybinių dirbtuvių metu nagrinėjamos pilietinės visuomenės stiprinimo, tradicijų, moters rolė aktyvuojant ir motyvuojant piliečius, siekiančius socialinių ir politinių pokyčių vardan geresnio būvio ir demokratinių vertybių įtvirtinimo. Kūrybinių dirbtuvių tikslas pristatyti kūrybines idėjas šios pilietinės iniciatyvos sklaidai.

„Atviros Lietuvos fondo“ (ALF) patalpose atidarytas „Ukreate Hub”, skirtas į Lietuvą persikėlusių aktyvių ukrainiečių pilietinės visuomenės atstovų (mokytojų, akademikų, intelektualų, žurnalistų ir kultūros veikėjų) tinklui įgalinti. Ilgalaikėje perspektyvoje norima prisidėti prie Ukrainos pilietinės visuomenės stiprinimo bei ruošimo grįžimui į Ukrainą, atkūrimo darbams. Hub‘o gairėse numatytos intelektualios diskusijos permąstant Ukrainos ateitį, idėjų generavimo dirbtuvės, projektų inkubavimo, stažuočių programos, rezidencija žmogaus teisių aktyvistams ir kt.

Atviro Lietuvos fondo misija - vystyti atvirą ir demokratišką pilietinę visuomenę, įtraukti piliečius į demokratinius procesus ir politinę veiklą, ugdyti kritinį mąstymą apie atvirą visuomenę.


Kūrybinių dirbtuvių dėstytojai:

Lekt. Greta Gilvanovaitė, lekt. Aistė Bankauskaitė, lekt. Julius Guzaitis, doc. Andrejus Repovas, doc. Egidijus Valentinavičius

Partneriai:

VšĮ „Atviros Lietuvos fondas“
Vilniaus dailės akademija
Nidos meno kolonija