Dailėtyros institutas

Dr. (hp) Rūta Janonienė

ruta.janoniene[at]vda.lt

Meno istorikė, senosios dailės parodų organizatorė ir kuratorė

Mokslinio darbo sritys: LDK meninės kultūros šaltiniai, XV–XIX a.sakralinė ir sekuliarioji LDK dailė ir su ja susiję fenomenai, pranciškonų observantų (bernardinų) LDK paveldas, bažnyčių ir vienuolynų kompleksai, dekoro ikonografinės programos; XIX a. Vilniaus meno mokyklos profesorių ir mokinių kūryba, šios mokyklos tradicijų tęstinumas.

g. 1960 m. Vilniuje; gyvena ir dirba Vilniuje. VDA Dailėtyros institute dirba nuo 1994 m., 1994−2008 m. buvo Dailėtyros instituto direktorė. Vyriausioji mokslo darbuotoja nuo 2003 m. 1983 m. Lietuvos valstybiniame dailės institute baigė dailės istorijos ir teorijos studijas. 1994 m. Kultūros ir meno institute apgynė humanitarinių mokslų menotyros krypties daktaro disertaciją „Jono Rustemo ir jo mokinių veikla XIX a. I pusėje“ (disertacija parengta savarankiškai). 2008 m. Kultūros, filosofijos ir meno institute praėjo Humanitarinių mokslų srities menotyros krypties habilitacijos procedūrą.

1983–1989 m. dirbo moksline bendradarbe Lietuvos dailės muziejuje, 1989–1990 m. − Istorijos instituto Meno istorijos skyriuje; 1990–1994 m. − Kultūros ir meno institute. Nuo 1993 m. dirba mokslo tiriamąjį ir organizacinį darbą Vilniaus dailės akademijoje, taip pat dalyvauja studijų procese: daugelį metų menotyros magistrantams skaitė kursą apie Vilniaus meno mokyklą, nuo 2016 m. bendradarbiauja su Paminklotvarkos katedra, vadovauja kursiniams ir baigiamiesiems darbams. 2000–2001 m. ėjo VDA Doktorantūros skyriaus vedėjos pareigas, nuolat dalyvauja šio skyriaus veikloje, yra doktorantų mokslinių darbų vadovė ir oponentė. 2007–2011 m. buvo VDA Senato narė.

Rūta Janonienė dalyvavo įvairiuose mokslo projektuose, paskelbė pranešimų mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, yra parengusi parodų, radijo laidų, bendradarbiavo rengiant LTV kultūros laidas apie XIX a. Lietuvos dailininkus. Buvo viena iš tarptautinės jubiliejinės parodos „Vilniaus meno mokykla ir jos tradicijos“ kuratorių (1996, Vilnius–Torunė), bendradarbiavo su Lietuvos dailės muziejumi rengiant parodas „Krikščionybė Lietuvos mene“ (2000–2005), „Jonas Rustemas – dailininkas ir pedagogas“ (2012), „Po Italijos saule: Lietuvos dailė XVIII a. pab. – XX a. I p.“ (2017).

2011 m. R. Janonienei paskirta Lietuvos mokslų akademijos mokslo premija už darbų ciklą „Lietuvos bernardinų meninis paveldas. Vilniaus konvento architektūros ir dailės tyrimai“.

1999– 2009 m. R. Janonienė buvo Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio programos Leidybos komisijos narė, 2013–2017 m. - Lietuvos kultūros tarybos narė, 2012–2018 m. - Lietuvos mokslų akademijos Lietuvos mokslo premijų komiteto narė. 2016 m. išrinkta Lietuvos mokslų akademijos tikrąja nare. Nuo 1995 m. dalyvauja Lietuvos dailės istorikų draugijos veikloje.

R. Janonienė domisi įvairių epochų menine kūryba, kaupia duomenis dailininkų biografijoms, mėgsta pasinerti į dingusių kūrinių paieškas, narplioti jų identifikavimo ir atributavimo problemas, analizuoti ikonografiją.

Bibliografija