Dailėtyros institutas

Doc. dr. Rasa Butvilaitė 

rasa.butvilaite[at]vda.lt

Architektūrologė

Mokslinio darbo sritys: Lietuvos architektūros istorija ir teorija, dvarų kultūra.

g. 1971 m. Vilniuje; gyvena ir dirba Vilniuje.
VDA Dailėtyros institute dirba nuo 1994 m. Vyresnioji mokslo darbuotoja nuo 2002 m.

1994 m. Vilniaus dailės akademijoje įgijo dailėtyrininkės kvalifikaciją, 2002 m. VDA apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertaciją „Architektūros studijos Lietuvoje XVIII a.−XIX a. I pusėje“ (mokslinis vadovas prof. dr. Algimantas Mačiulis).

1992−1993 m. dirbo Lietuvos istorijos instituto LDK istorijos skyriaus laborante; 1992−1994 m. − VDA muziejaus vedėja; 1997−2009 m. dėstė Vilniaus pedagoginio universiteto Visuotinės istorijos katedroje; 2002−2005 m. vadovavo VDA Doktorantūros ir meno aspirantūros skyriui; 2007−2008 m. buvo interjero žurnalo „DEKO“ temos redaktorė.

Rasa Butvilaitė nuo 1997 m. VDA Dailės istorijos ir teorijos katedroje dėsto dailės ir architektūros istorijos, architektūrologijos, šiuolaikinės architektūros teorijos kursus bakalaurams ir magistrantams, nuo 2006 m. dalyvauja VDA doktorantūros studijų procese. 2010–2011 m. dalyvavo Europos Sąjungos pagal BP finansuojamame projekte „VDA vizualiojo ir taikomojo meno bei dailėtyros I pakopos studijų programų atnaujinimas“. Lietuvos dailės istorikų draugijos narė nuo 1993 m., ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto narė nuo 2010 m.

Bibliografija