• Naujienlaiškis
  • Projektas vykdomas 2017−2019 m.
    Projekto vadovė: dr. Algė Andriulytė

    Projektas „Vilniaus dailė ir architektūra 1919-1939 m.: institucinis aspektas“ –  tai siekis į Lietuvos kultūros modernėjimo istoriją kaip neatsiejamą šalies kultūrinę savastį integruoti Vilniaus tarpukario dailės ir architektūros pasakojimą. Projekte bus tiriami Vilniaus dailės ir architektūros oficialiojo diskurso formavimosi procesai, atskleidžiami kokie instituciniai mechanizmai juos veikė, bus aiškinamasi šių procesų modernėjimo apraiškos ir jame dalyvavusių dailininkų bei architektų taktikos kuriant miesto modernius pavidalus. Kokia buvo Lenkijos kultūros politika tarpukariu, kokiais būdais ir priemonėmis ji veikė Vilniaus dailės ir architektūros lauke? Kaip modernizmo pavyzdžiai išryškina tarpukario Vilniaus kultūros savitumus ir kodėl Lietuvos miestų kontekste jie lemia išskirtinį, tik tarpukario Vilniuje pasireiškusį modernizmo pobūdį? Ypač svarbu sistemingai ištirti į šio periodo Vilniaus dailės ir architektūros modernėjimo procesus instituciniu aspektu. Tai leistų moksliniais instrumentais kvestionuoti įsigalėjusias prielaidas dėl politiškai angažuoto ir „užsakyto iš viršaus“ kultūros dominavimo arba priešingai − romantizuotos jos vizijos.

    Projektą vykdo: dr. Algė Andriulytė, doc. dr. Rasa Butvilaitė, dokt. Edita Povilaitytė-Leliugienė.

    Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba: Nacionalinė mokslo programa „Modernybė Lietuvoje“ (sutarties nr. S-MOD-17-12)