Sapnai ir vizijos Lietuvos mene

Žurnalas Acta Academiae Artium Vilnensis kviečia teikti straipsnius tomui, kuris išeis 2022 m. ir bus skirtas temai „Sapnai ir vizijos Lietuvos mene“.

Meninėje kūryboje yra labai svarbi pasąmonė ir dailininko vaizduotė, iš jų kyla kitokia, meninė realybė, netapati regimojo pasaulio realizmui. Religinėje dailėje gausu siužetų susijusių su anapusybės patirtimis, dvasiniais regėjimais, nereta yra ir sapnų tema (pvz. Jokūbo laiptai ir kt.). Įdomus temos aspektas siejasi su dailininkų reikšme įvaizdinant kitų asmenų patirtus regėjimusar sapnus, nes iš esmės neįmanoma tiksliai perteikti kito asmens patirtų reginių ir visuomet reikšmingas bus menininko vaizduotės indėlis.

Šiame straipsnių rinkinyje kvečiama publikuoti straipsnius, susijusius su vizijų ir vizionieriškumo Lietuvos mene temomis, sapnų įtaka kūrybai, fantastikos pasireiškimu dailėje (nuo priešistorinės dailės ar „fantastiškųjų viduramžių“ iki šiuolaikinių meninės kūrybos reiškinių).

Aptariamų temų grupės:

  • religinių vizijų ar sapnų perteikimas dailėje;
  • mitų, legendų, padavimų ir pasakų atspindžiai dailėje;
  • fantastikos, įsivaizduojamos realybės pasireiškimas mene;
  • fantazijų ir sapnų įtaka meninei kūrybai.

Taip pat galima siūlyti ir kitus aktualius temos aspektus.

Straipsniai publikuojami anglų ir lietuvių kalbomis.
Informacija autoriams: http://leidykla.vda.lt/acta-academiae-artium-vilnensis/informacija-autoriams

Visi straipsniai vertinami dviejų recenzentų ir įtraukiami į SCOPUS ir EBSCO Publishing duomenų bazes.

Straipsnių anotacijų (iki 300 žodžių) ir autorių biogramų (iki 200 žodžių) laukiame 
iki 2020 m. lapkričio 30 d. el. paštu ruta.janoniene@gmail.com

Atrinktus autorius informuosime iki 2020 m. gruodžio15 d.
Parengtų straipsnių lauksime iki 2021 m. rugsėjo 1 d.
Numatyta išleisti: 2022 m. I ketv. [arba II ketv.]