Dailėtyros instituto vyriausiosios mokslo darbuotojos dr. Tojanos Račiūnaitės vadovautos VDA Dailės istorijos ir teorijos katedros magistrantės Dalia Aleksandravičiūtė (už mokslo darbą „Jurgio Baltrušaičio „Veidrodis“: šaltiniai, turinio aspektai, kontekstai“) ir Aistė Žvinytė (už mokslo darbą „Georges'o Didi-Hubermano vaizdo teorijos filosofinės ir psichoanalitinės prielaidos bei jų raiška vaizdotyros praktikoje“) apdovanotos LMA premijomis už geriausius aukštųjų mokyklų studentų mokslinius darbus.

Sveikiname magistrantes ir jų vadovę dr. Tojaną Račiūnaitę!