LDID išrinko geriausias 2019–2020 m. publikacijas

Lietuvos dailės istorikų draugija išrinko geriausias 2019 ir 2020 m. publikacijas.
Tarp jų, net du „Acta Academiae Artium Vilnensis“ numeriai: „Restauravimo laboratorija“ (2019 m. Nr. 92–93, sud. dr. Dalia Klajumienė) bei „Kaukė ir veidas: atvaizdo istorijos aspektai“ (2020 m. Nr. 96, sud. dr. Tojana Račiūnaitė), kurie tapo III vietos nugalėtojais Fundamentalių tyrimų publikacijų kategorijoje!

Sveikiname numerių sudarytojas, leidinių dizainerį Jurgį Griškevičių, Vilniaus dailės akademijos leidyklą ir kitus prisidėjusius prie šių puikių leidinių.