Dizaino procesai

Žurnalas Acta Academiae Artium Vilnensis kviečia teikti straipsnius 102-ajam tomui, kuris išeis 2021 m. ir bus skirtas dizaino tyrimams.

Dizaino procesualumą kaip svarbiausią šios kompleksinės veiklos savybių yra įvardinęs vienas įtakingiausių Bauhauzo mokyklos formuotojų László Moholy-Nagy’is dar XX a. viduryje. Jis pabrėžė, kad dizainas – tai ne tiek profesijos, kiek požiūrio klausimas: „tai medžiagų ir procesų organizavimas pačiu produktyviausiu, ekonomiškiausiu būdu, visų elementų suderintoje pusiausvyroje, siekiant tam tikros funkcijos“.

Todėl šiandien turime tiek daug skirtingų dizainerių veiklos krypčių: be visiems suprantamų, labiau tradicinių specializacijų (produkto, grafinio dizaino, kostiumo, interjero, meninio arba konceptualaus dizaino), kalbame apie kritinį dizainą, paslaugų dizainą, neurodizainą, performatyvų dizainą ir kt. Tad ir šis leidinys neapsiribos viena kuria dizaino sritimi. Tikimės straipsnių ne tik iš dizaino istorijos bei teorijos tyrėjų, bet taip pat ir iš dizainerių praktikų, taikančių savo projektuose tradicinius bei eksperimentinius dizaino tyrimo metodus. Dizainas visada buvo atviras tarpdiscipliniškumui, todėl ir kitų mokslo sričių bei krypčių tyrėjus kviečiame siūlyti straipsnius.

Šis numeris dedikuojamas Vilniaus dailės akademijos Dizaino katedros 60-mečio jubiliejui, prisimenant 1961 metus, kai Felikso Daukanto (1915–1995) iniciatyva buvo įkurta Pramonės gaminių meninio konstravimo katedra. Vienas iš ilgamečių šios katedros dėstytojų Algimantas Bielskis (g. 1937), pirmasis to meto diplomuotas pramoninio dizaino specialistas, taip pat yra pabrėžęs procesų svarbą: „Mano manymu, niekas pasaulyje neegzistuoja, kaip tiktai procesai. Viskas yra procesai, procesai, procesai. Ir procesus mes turime pažinti, procesus mes turime projektuoti, ir tik per procesus mes galime suprasti, kaip reikia kurti kurią nors iš procesų sistemų, kurią žmonės paprastai vadina daiktais, arba įrenginiais, arba dar kokiu nors kitu daiktiniu pavadinimu“.

Tikėdamiesi, jog leidinys iš įvairių perspektyvų atskleis šiandien aktualius dizaino procesus, siūlome nebaigtinį tyrimų aspektų sąrašą:

  • Dizaino istorija ir teorija: asmenybės, įvykiai, tendencijos, naratyvai.
  • Dizaino procesai iš dizainerių perspektyvos: tyrimo metodai, eksperimentinės praktikos ir atvejo studijos.
  • Socialinės dizaino funkcijos ir reikšmė.
  • Dizainas iš vartotojiškos perspektyvos: socialinis, psichologinis aspektai.
  • Dizaineriškas mąstymas ir vadyba: teorijos ir praktika.
  • Dizainas ir politika: tapatybės, strategijos ir prioritetai.
  • Atvejo studijos.
  • Šaltinių publikacijos.
  • Knygų, parodų recenzijos.


Straipsniai publikuojami anglų ir lietuvių kalbomis. Informacija autoriams: http://leidykla.vda.lt/acta-academiae-artium-vilnensis/informacija-autoriams

Visi straipsniai vertinami dviejų recenzentų ir įtraukiami į SCOPUS ir EBSCO Publishing duomenų bazes.

Straipsnių anotacijų (iki 300 žodžių) ir autorių biogramų (iki 200 žodžių) laukiame 
iki 2020 m. gegužės 15 d. el. paštu karolina.jakaite@vda.lt

Atrinktų anotacijų autorius informuosime iki 2020 m. gegužės 20 d.
Straipsnių lauksime iki 2020 m. lapkričio 15 d.