Dr. Dalia Klajumienė

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) visuotinio susirinkimo metu  Dailėtyros instituto direktorė, vyriausioji mokslo darbuotoja, Vilniaus fakulteto Restauravimo katedros dėstytoja dr. Dalia Klajumienė išrinkta tikrąja LMA nare.
Sveikiname!

Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje nariais taip pat išrinkti Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dėstytojai prof. dr. Albinas Kuncevičius (archeologija), dr. Darius Staliūnas (istorija), Filologijos fakulteto dėstytoja prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė (lietuvių literatūra).