VDA prenumeruojamų EBSCO duomenų bazių atstovai kviečia dalyvauti nuotoliniuose mokymuose anglų kalba.

Įvairių viso teksto dokumentų tvarkymas  
Liepos 18 d. (antradienį) 11.30–11.55 val.
Registracija

Užklausos reikšminių žodžių pasirinkimas  
Liepos 19 d. (trečiadienį) 12.30–13.10 val.
Registracija

EBSCO duomenų bazių naudojimo mokymų medžiaga
Rugpjūčio 29 d. (antradienį) 12.00–12.35 val.
Registracija


„Education Source Ultimate“ duomenų bazės pristatymas (VDA neprenumeruoja)
Rugpjūčio 30 d. (trečiadienį) 11.30–12.10 val.
Registracija


Visi užsiregistravusieji nurodytu el. paštu gauna mokymų medžiagą.

Kai kurie mokymų įrašai yra skelbiami EBSCO mokymų portalo skiltyje Previous Sessions 

EBSCO duomenų bazių nuotolinė prieiga.
Primename, kad daugiau elektroninių šaltinių galite rasti prenumeruojamose ir atviros prieigos duomenų bazėse.