Džiaugiamės, kad 2021 m. Akademijos bibliotekos lentynos gausiais pasipildė dovanomis – knygomis, kurias savo kolekcijose buvo sukaupę žymūs Lietuvos ir užsienio šalių meno ir kultūros žmonės.


Vytauto Ciplijausko (1927-2019) knygų kolekcija

Esame dėkingi Vilniaus dailės akademijos alumnui dizaineriui Andriui Ciplijauskui už vertingus leidinius perduotus mūsų bibliotekai iš žymaus XX a. Lietuvos tapytojo Vytauto Ciplijausko (1927 – 2019) gausios knygų kolekcijos, kruopščiai rinktos ir puoselėtos ilgais ir kūrybingais gyvenimo metais.

Vytautas Ciplijauskas, gimęs 1927 m. Šunskuose, 1944–48 studijavo Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute (pas S. Ušinską). 1948 buvo ištremtas į Sibirą, 1957 grįžo į Lietuvą, 1961 baigė Lietuvos dailės institutą, dėstė Čiurlionio menų mokykloje. Nuo 1961 m. dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje. Tapytojo kūrinių turi įsigiję Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, MO muziejus Vilniuje, Rusijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Švedijos, Prancūzijos muziejai ir galerijos.

Bibliotekai perduota 92 vnt. vertingų knygų, apimančių platų temų spektrą – nuo žymių Vakarų Europos dailės atstovų (tapybos, skulptūros, grafikos) albumų iki Lietuvos dailės istorijos knygų.


Michael Bourn Ayre (1938-2020) kolekcija

Vėlyvą rudenį bibliotekos fondai pasipildė  Michael Bourn Ayre (1938-2020) kolekcijos leidiniais, kuriuos mums perdavė našlė, lietuvių išeivijos Toronte atstovė Ona Ayre. Perduota 91 vertinga knyga fotografijos istorijos, Vakarų Europos dailės tematika.

 Michael Bourn Ayre gimė Otavoje, Toronto Universiteto Viktorijos koledže studijavo politikos mokslus ir ekonomiką, įgijo ekonomikos istorijos magistro laipsnį. Su pirmąja žmona Regina (išeivė iš Lietuvos) gyveno ir dirbo Niujorke, o sugriuvus Sovietų atsikėlė į Vilnių, pritaikė savo žinias ir patirtį ekonomikos srityje padėdamas atkurti prekybos ir ekonominius ryšius regione. Vėliau įkūrė meno leidinių knygyną „Humanitas“ ir savo namuose Utenoje įkūrė vaikų biblioteką. Už šią iniciatyvą bei materialinę paramą jam buvo suteiktas Utenos garbės piliečio vardas. Po žmonos Reginos mirties 2002 metais, Michael gyveno tarp Vilniaus ir Toronto bei tęsė anksčiau pradėtus kūrybinius projektus. 2012 m. Išleido knygą The Carribean in Sepia: A History in Photographs 1840-1900. 2010 m. vedė antrąją žmoną Oną, su kuria praleido gražų dešimtmetį, vasaras leisdami vasarnamyje Nidoje. Šiuo laikotarpiu taip pat rinko medžiagą savo antrąjai knygai The Scottish Community in the Grand Duchy of Lithuania, išleistai 2020 m.