PARUOŠIAMŲJŲ DAILĖS KURSŲ PROGRAMOS

Nuo vasario 1 d. paruošiamieji dailės kursai vykdomi nuotoliniu būdu.

Architektūros ir interjero dizaino programa       

Projektavimo ir kompozicijos pagrindai

Kompozicijos pagrindai

Kompozicijos pagrindai. Kompozicijos dėsnių taikymas praktinėje kūrybinėje veikloje

Dizaino kompozicijos
programa

Dvimatės ir trimatės kompozicijos pagrindai

Grafikos kompozicijos
programa

Grafikos kompozicijos pagrindai

Grafinio dizaino kompozicijos
programa

Dvimatės kompozicijos, spalvotyros ir tipografikos pagrindai

Keramikos programa

Keramikos komponavimo pagrindai ir lipdymo būdai

Piešimo programa

Geometrinių formų, daiktų ir daiktinių pastatymų piešimas, anatominio piešimo, gipsinės galvos ir jos detalių piešimas, žmogaus, sudėtingų erdvinių-apimtinių objektų bei interjero ir eksterjero piešimas

Tapybos programa I

Tapybos programa II

Tapybos pagrindai kompozicija. Etiudų, natiurmortų, portretų ir peizažų tapymas

Tekstilės programa

Tekstilės komponavimo pagrindai. Tekstilės technikos ir technologijos

Trimatės erdvinės plastikos programa

Stiklo ir skulptūros kompozicijos pagrindai