T e k s t i l ė  i r  m a d a


Dėstytoja - doc. Rita Kaupelienė


Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

Suteikti ir tobulinti žinias bei gebėjimus, kurie užtikrintų sėkmingą įstojimą į Vilniaus dailės akademiją. Padėti suformuoti asmeninį kūrybinių darbų aplanką – portfolio bei pasiruošti motyvaciniam pokalbiui.

Trumpa programos anotacija

Užsiėmimų metu lavinami kūrybiniai gebėjimai, suteikiami praktiniai įgūdžiai ir žinios, reikalingos stojant į tekstilės ir mados dizaino studijų programas, vykdomas Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Su kiekvienu dalyviu dirbama individualiai, atsižvelgiant į dalyvio pasiruošimo bei tobulėjimo lygį. 

Mokymo metodai

Praktiniai užsiėmimai, teorinės paskaitos, savarankiškas namų darbas, vaizdinės medžiagos ir pavyzdžių nagrinėjimas.

Užsiėmimas reikalingos priemonės

A4 formato piešimo popierius, įvairaus kietumo paprasti pieštukai, spalvoti pieštukai, juodi ir spalvoti eskizavimo markeriai, tušas, akvarelė, guašas arba akriliniai dažai, žirklės, spalvotas, popierius, žurnalai, klijai ir kitos priemonės koliažų darymui. (konkrečias priemones nurodys dėstytojas).