Vilniaus dailės akademijos Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla (ADDAM) – mokykla, teikianti papildomo mokymo paslaugas norintiems pagilinti ar praplėsti savo teorines bei praktines žinias įvairiose dailės, dizaino ir architektūros srityse. 
Baigusieji ADDA mokyklą gaus baigimo pažymėjimą, kuris liudija kompetenciją stojant į Lietuvos ar užsienio aukštąsias dailės, dizaino ir architektūros mokyklas. 
Mokykloje moko Vilniaus dailės akademijos dėstytojai pagal VDA Senato patvirtintas programas. Mokslas ADDAM yra mokamas.