VDA Kauno Atvirojoje dailės, dizaino ir architektūros mokykloje mokymas plėtojamas keliomis kryptimis: organizuojami paruošiamieji dailės kursai stojantiesiems į  dailės, dizaino ir architektūros krypties studijas bei papildomos studijos.

Vienerių metų trukmės paruošiamųjų kursų stojantiesiems tikslas - paruošti kursų lankytojus menų srities stojamųjų egzaminų laikymui. Užsiėmimų metu lavinami kūrybiniai gebėjimai, suteikiami praktiniai įgūdžiai ir žinios, reikalingos stojant į visas dailės ir architektūros krypties studijų programas, vykdomas Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Paruošiamuosius kursus veda kvalifikuoti ir patyrę pedagogai bei pripažinti menininkai, turintys ilgametę darbo su stojančiaisiais praktiką, išmanantys egzamininių užduočių formulavimo ir vertinimo specifiką.

Paruošiamųjų dailės kursų trukmė - vieneri mokslo metai, tačiau lankantiems mokyklą antrus ar trečius metus iš eilės užtikrinamas žinių tęstinumas ir tobulėjimas, individualus darbas su dėstytoju. Vienerių metų kursai trunka 8 mėnesius (30 savaičių) nuo spalio 1 d. iki gegužės 31 d., tačiau pradėti mokslus galima ir vėliau, įsijungiant nuo kiekvieno kalendorinio mėnesio pradžios. 

Pabaigus vienerių metų trukmės kursus pagal pasirinktą mokymo programą, kursų dalyviams išduodami pažymėjimai, liudijantys apie įgytą kompetenciją. Nebaigusiems visos programos išduodamos pažymos apie išklausytą kursą.