T a p y b a  I


Dėstytojas

lekt. Darius Rakauskas


Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

Formuoti ir gilinti tapymo iš natūros įgūdžius. Lavinti ir įtvirtinti paveikslo struktūros formavimą, formos modeliavimą, ritmo, spalvinių santykių pajautimą, tikslingą tapybinės raiškos priemonių naudojimą. Studijuojantieji išklausę šį kursą turi gebėti/gebės: remiantis tapybos praktinėmis, teorinėmis žiniomis, perteikti natiurmorto, charakterį, spalvinę - kompozicinę užduotį; ieškoti tinkamiausios raiškos; įgyvendinti asmeninius kūrybinius sumanymus.

Trumpa programos anotacija

Kursas skirtas tapybos iš natūros žinių ir įgūdžių gilinimui. Atliekant įvairias užduotis, metodiškai ugdomas gebėjimas suvokti pastatymo nuotaiką, esmę, ja remiantis suformuoti paveikslo struktūrą. Lavinti ritmo,  tono ir kolorito pajautimą, formos modeliavimą. Gebėti apibendrintai nutapyti tiek paveikslo detalę, tiek visumą. Ieškoti asmeniško, originalaus komponavimo būdo. 

Mokymo metodai

Praktiniai užsiėmimai, savarankiški darbai, analizė, diskusija.

Užsiėmimas reikalingos priemonės

Dažai ir teptukai (konkrečios priemonės derinamos su užsiėmimus vedančiu dėstytoju).