• Naujienlaiškis
  • VDA Klaipėdos Atvirojoje dailės, dizaino ir architektūros mokykloje mokymas plėtojamas keliomis kryptimis: organizuojami parengiamieji dailės kursai stojantiesiems į dailės, dizaino ir architektūros krypties studijas bei siūlomi individualūs kursai moksleiviams (nuo 15 metų) ir suaugusiems.

    Vienerių metų trukmės parengiamųjų kursų stojantiesiems tikslas - suteikti ir tobulinti gebėjimus, kurie užtikrintų sėkmingą įstojimą į VDA, padėti suformuoti asmeninį kūrybinių darbų aplanką - portfolio, kuris stojamųjų egzaminų metu yra vertinamas atskiru balu. Užsiėmimų metu lavinami kūrybiniai gebėjimai, suteikiami praktiniai įgūdžiai ir žinios, reikalingos stojant į visas dailės, dizaino ir architektūros krypties studijų programas, vykdomas Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Parengiamuosius kursus veda kvalifikuoti ir patyrę pedagogai bei pripažinti menininkai, turintys ilgametę darbo su stojančiaisiais praktiką, išmanantys egzamininių užduočių formulavimo ir vertinimo specifiką.

    Parengiamųjų dailės kursų trukmė - vieneri mokslo metai, tačiau lankantiems mokyklą antrus ar trečius metus iš eilės užtikrinamas žinių tęstinumas ir tobulėjimas, individualus darbas su dėstytoju. Vienerių metų kursai trunka 9 mėnesius (32 savaitės) nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 1 d., tačiau pradėti mokslus galima ir vėliau, įsijungiant nuo kiekvieno kalendorinio mėnesio pradžios. Kursų dalyviams suteikiamos 2 savaičių trukmės žiemos atostogos (tuo pačiu metu, kaip ir vidurinio lavinimo mokyklose).

    Pabaigus vienerių metų trukmės kursus pagal pasirinktą mokymo programą, kursų dalyviams išduodami pažymėjimai, liudijantys apie įgytą kompetenciją. Nebaigusiems visos programos išduodamos pažymos apie išklausytą kursą.