VDA Klaipėdos Atvirojoje dailės, dizaino ir architektūros mokykloje (ADDAM) mokymas plėtojamas keliomis kryptimis: organizuojami parengiamieji kursai stojantiesiems į bakalauro studijų programas ir trumpieji kursai suaugusiems. 

Parengiamųjų kursų stojantiesiems tikslas - suteikti ir tobulinti gebėjimus, kurie užtikrintų sėkmingą įstojimą į VDA, padėti suformuoti asmeninį kūrybinių darbų aplanką - portfolio, kuris stojamųjų egzaminų metu yra vertinamas atskiru balu. Užsiėmimų metu lavinami kūrybiniai gebėjimai, suteikiami praktiniai įgūdžiai ir žinios, reikalingos stojant į visas dailės ir architektūros krypties studijų programas, vykdomas Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Parengiamuosius kursus veda kvalifikuoti ir patyrę pedagogai bei pripažinti menininkai, turintys ilgametę darbo su stojančiaisiais praktiką, išmanantys egzamininių užduočių formulavimo ir vertinimo specifiką. Daugiau apie parengiamuosius kursus galite rasti čia. 

Taip pat Klaipėdos ADDAM galima lankyti 12 neformalaus ugdymo programų - trumpųjų kursų, kurie orientuoti į kūrybiškos, pokyčiams ir naujovėms atviros asmenybės ugdymą. Daugiau apie trumpuosius kursus galite rasti čia


Sekite mus Facebook