T a p y b a  II


Dėstytojas

lekt. Donatas Inis


Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

Susipažinti su svarbiausiais tapybos principais: spalva, spalvų tarpusavio santykiais, erdviškumo sukūrimu, atmosferine perspektyva ir spalvine kompozicija. Aptarti ir išbandyti skirtingas tapybos technikas. Studijuojantieji išklausę šį kursą turi gebėti/gebės: žinoti apie tapybos priemones ir jų svarbą tolimesniam tapybos procesui. Stojantieji supras bendruosius spalvotyros principus ir idėjas. Gebės komponuoti paveikslą ne tik tonaliai bet ir suderinandami spalvas.

Trumpa programos anotacija

Tapybos kursas skirtas supažindinti su visais svarbiausiais tapybos principais ir idėjomis, kas leis ne tik tinkamai pasiruošti stojamiesiems egzaminams, bet ir sėkmingoms studijoms dailės akademijoje. Kurso programos suderinamos su kiekvienu stojančiuoju atskirai, tad tobulėjimo procesas vyksta sparčiau, o išbandžius įvairias tapybos technikas, bus lengviau atrasti ir tikrąjį kūrybinį balsą. 

Mokymo metodai

Praktiniai užsiėmimai, savarankiški darbai, analizė, diskusija.

Užsiėmimams reikalingos priemonės

Dažai ir teptukai (konkrečios priemonės derinamos su užsiėmimus vedančiu dėstytoju).