• Naujienlaiškis
 • G r a f i k o s  k o m p o z i c i j o s  p r o g r a m a


  Dėstytojai:

  prof. Rolandas Rimkūnas
  doc. Vaidas Naginionis
  doc. Aurimas Švedas


  Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

  Programa skirta ketinantiems studijuoti Taikomosios grafikos bakalauro studijų programą, bei norintiems pasirengti stojamiesiems egzaminams ir paruošti darbų aplanką (portfolio), reikalingą pateikti stojamųjų egzaminų metu.
  Kursu metu įgyjamos bendrosios kompozicijos žinios, reikalingos norint suvokti vaizduojamuosius bei taikomuosius menus, bei suteikiamos konsultacijos reikalingos konkurencingam darbų aplanko parengimui.

  Trumpa programos anotacija

  Užsiėmimai parengti taip, jog nuosekliai vestų į bendrą kompozicijos principų suvokimą, metodikos išmanymą ir gebėjimą juos taikyti praktikoje, naudojant vizualines raiškos galimybes taikomosios grafikos srityje. Programos metu teorija visada derinama su praktika, todėl rezultatai pasiekiami dvigubai greičiau, leidžiantys įgyti praktinius įgūdžius, bei savarankišką mokymąsi, leidžiantį tinkamai pradėti studijas Taikomosios grafikos programoje. Siekiant parengti tinkamą darbų aplanką analizuojami pavyzdžiai, diskutuojama apie savęs pristatymo galimybes ir tinkamų / reprezentatyvių darbų parinkimą bei pateikimą. Užsiėmimų metu atliekamos užduotys taikomosios grafikos srityse: iliustracijos, komikso, fotografijos ir pan., akcentuojant kūrybinės saviraiškos iniciatyvą, kurios pagalba galima tinkamai paruošti savo darbų aplanką.

  Mokymo metodai

  Teorija, praktiniai užsiėmimai, individualios ir grupinės konsultacijos, darbų aptarimas, savarankiškas darbas.