• Naujienlaiškis
 • Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

  Programos pavadinimas

  Kūrybinės fotografijos kompozicijos pagrindai

  Dėstytojas

  Gintautas Trimakas
  gintautas.trimakas@gmail.com

  Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

  Padėti įsisavinti pagrindinius fotografijos kompozicijos principus.

  Esant poreikiui išaiškinti fotografinių priemonių ypatumus ir galimus naudojimo būdus.

  Anotacija

  Kompozicijos pagrindų  kursai truks 24 akademines val. kas antrą šeštadienį (ir esant susitarimui su VDA administracija  penktadieniais nuo 20 val.)

  Užsiėmimai vyks konsultacijų forma atliekant namų darbus ir juos aptariant.

  Trukmė 4 akademinės val.

  Temos

  Užduotys padedančios įsisavinti formalius kompozicijos principus.


  Programos pavadinimas

  Fotografinės kalbos pagrindai

  Dėstytojas

  Gintautas Trimakas
  gintautas.trimakas@gmail.com

  Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

  Supažindinti su technologiniais  bei semantiniai išraiškos būdais fotografijoje. Stebėti bei analizuoti kitų autorių darbus bei patiems gebėti išreikšti savus pastebėjimus. Kiek kitaip suvokti  fotografinės raiškos galimybes.

  Anotacija

  Užsiėmimų metu supažindinama su fotografijos priemonėmis valdomais vaizdo formavimo parametrais. Aptariami įvairūs komponuočių aspektai, tiek savų tiek kitų autorių darbuose. Formuojamas platesnis fotografijos suvokimo, bei raiškos spektras.

  Temos

  • techniniai fotografavimo parametrai.
  • vieno kadro komponavimas.
  • dviejų kadrų komponavimas.
  • kadrų serijos komponuotė.
  • kaip nufotografuoti nematoma?