Tarptautiniai ryšiai

Erasmus aukštojo mokslo chartija 
ERASMUS+ programos svetainė

Studentų ir absolventų mobilumas praktikai
Kaip dalyvauti konkurse praktikai
Stipendijų dydžiai
Praktikos patvirtinimo dokumentai ir veiksmai
Kalbos testai ir kalbinė parama
Papildoma parama Erasmus+ dalyviams, turintiems specialiųjų poreikių

KA 1 studentų ir absolventų mobilumas praktikai

Ši veikla sudaro sąlygas atlikti praktiką įmonėje arba organizacijoje kitoje Erasmus+ programą dalyvaujančioje šalyje. Praktikos dalyviai gali įgyti konkrečių įgūdžių, išplėsti savo supratimą apie tam tikros šalies ekonominę ir socialinę kultūrą, įgauti praktinės patirties Europos Sąjungos (ES) organizacijoje, susipažinti su ES darbo rinkos ypatybėmis. 
Praktikos laikotarpiu galimi parengiamieji arba kartojamieji kursai priimančios šalies kalba arba darbine kalba. Studentų praktikos gali vykti įmonėse, mokymo centruose, mokslinių tyrimų centruose bei kitose organizacijose.

Erasmus+  studentų praktika – laikotarpis praleistas Erasmus+ programoje dalyvaujančios šalies užsienio įmonėje, mokymo centre, mokslinių tyrimų centre ar kitoje organizacijoje. Erasmus praktika suteikia studentui galimybes prisitaikyti prie visos Bendrijos darbo rinkos reikalavimų, sustiprinti profesinius įgūdžius, susipažinti ir išplėsti supratimą apie konkrečios šalies ekonomines, socialines ir kultūrines sąlygas. 

Veiklos pobūdis

• praktikos, kaip studijų dalies, atlikimas užsienio įmonėje ar organizacijoje;
• praktikos, kaip darbo patirties pabaigus studijas, atlikimas užsienio įmonėje ar organizacijoje (absolventų praktika).
• Absolventų praktikos mobilumas privalo prasidėti ir pasibaigti per 12 mėnesių po studijų baigimo.

Absolventų praktikai studentai atrenkami dar nepasibaigus studijų laikotarpiui (konkurso Erasmus+  praktikai metu, kuris skelbiamas VDA kievienų metų balandžio mėn.), nors išvykstama jau po studijų.

Praktikos trukmė - 2 - 12 mėnesių. Suteikiami 6 kreditai (ECTS) per mėnesį. 

Kiekvienas studentas turi teisę pasinaudoti programa ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui per kiekvieną studijų ciklą (bakalauro, magistratūros ir doktorantūros). Šis laikotarpis yra bendras visiems mobilumo tipams įgyvendinti (studijos, praktika studijų metu ir praktika po studijų). 

Praktiką gali atlikti visų studijų pakopų vientisųjų studijų studentai, taip pat studentai, jau dalyvavę ERASMUS studijų mobilumo programoje.  

Kadangi VDA kol kas nėra pasirašiusi praktikų sutarčių su užsienio partneriais, studentai kviečiami patys ieškotis įmonių, kurios sutiktų juos priimti su Erasmus statusu ir stipendija. Jei tokią įmonę žinote, paprašykite raštiško patvirtinimo, kad esate priimami atlikti praktiką ir pateikite jį VDA Tarptautinių ryšių skyriui Erasmus praktikos konkurso metu, kuris vyksta visą balandžio mėnesį. 

Kaip patiems susirasti praktikos vietą? 
• savarankiškai ieškodami dominančių užsienio organizacijų internetinėse svetainėse ar kitais savarankiškais būdais; 
• pasinaudodami Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojų, VDA dėstytojų ir praktikos vadovų, kurie palaiko bendradarbiavimo ryšius su užsienio organizacijomis, pagalba. Sąrašas vietų, kur studentai yra vykę anksčiau, ar kur yra kviečiami atvykti.
Per tinklalapį, skirtą praktikos vietų paieškai

Kaip dalyvauti konkurse praktikai

Norint dalyvauti praktikų konkurse reikia pildyti konkurso formą tarptautinių ryšių skyriaus naujienose. 
Konkursas būna skelbiamas balandžio mėnesį.
Formos pildymui yra reikalingas įmonės sutikimas priimti į praktikai; 

Pagrindiniai studentų atrankos Erasmus+ praktikai kriterijai: 
• ankstesnių mokslo metų akademinės veiklos rezultatai; 
• priimančios įmonės pasiūlyta praktikos programa; 
• užsienio kalbos žinios; 
• motyvacija atlikti praktiką užsienyje.

Po atrankos: 
• Sudaroma praktikos sutartis (angl. Training Agreement and Quality Commitment) ir siunčiama priimančiajai įmonei. 
• Pasirašytą praktikos sutartį reikia pristatyti į VDA Tarptautinių ryšių skyrių. 
• Remiantis pateiktais praktikos dokumentais bei patvirtintais stipendijų dydžiais, išvykstančiam studentui parengiama „Finansinė sutartis“. 

ERASMUS+ praktikos mobilumo stipendija išmokama pagal finansines sutartis, kurias VDA sudaro su ERASMUS praktikos mobilumo stipendiją gaunančiais studentais.


ERASMUS+ stipendijų dydžiai nuo 2023 rugsėjo 1 d. :

Airija, Danija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija

824 EUR / mėn.

Austrija, Belgija, Graikija, Italija, Ispanija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Prancūzija, Portugalija, Vokietija

824 EUR / mėn.

Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Šiaurės Makedonija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija

756 EUR / mėn.
 

Praktikos atsiskaitymo dokumentai ir veiksmai

Iš praktikos grįžę studentai ir absolventai per 30 dienų turi į VDA Tarptautinių ryšių skyrių pristatyti šiuos dokumentus ir atlikti šiuos veiksmus: 
• Užpildyti Erasmus ataskaitos formą, atsiunčiamą Europos Komisijos į studento elektroninį paštą, pasibaigus praktikai užsienyje
Įmonės atsiliepimus apie atliktą praktiką (Section to be completed AFTER THE MOBILITY/ Traineeship Certificate);

Kalbos testai ir kalbinė parama

Visi studentai gali registruotis OLS (Online Language support) platformoje kalbos mokymuisi ir kalbos lygio nustatymo testams atlikti.

Papildoma parama Erasmus+ dalyviams, turintiems specialiųjų poreikių

Vadovaujantis Erasmus+ programos vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus programos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo jos / jo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas. 

Parama gali būti skiriama studentams ir darbuotojams, atrinktiems Erasmus+ mobilumui, toliau išvardytoms išlaidoms padengti.

Papildomoms išlaidoms priemonėms ir / ar paslaugoms, priklausomai nuo specialiųjų poreikių, ligos / negalios pobūdžio. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t. y. priemonių ir / ar paslaugų, kurioms prašote papildomos paramos, poreikis turi būti patvirtintas gydytojo išduotame išraše iš medicininių dokumentų. Pažymėtina, kad pastarajame dokumente turi būti aiškiai nurodyta, kokių konkrečiai ir kiek paslaugų asmeniui reikės studijų užsienyje laikotarpiu. Parama bus grindžiama realiai patirtomis išlaidomis. Lydinčiojo asmens pragyvenimo ir kelionės išlaidoms, jei jos pagrįstos.