VDA Grafikos studijų programos socialiniai partneriai –  tai įmonės, organizacijos ir jose dirbantys žmonės, kurie savo vykdoma veikla, kuriamomis darbo vietomis, įžvalgomis ir tiesioginiu dalyvavimu mokymo ir mokymosi procese padeda kurti skaidresnę, glaudžiau su kultūriniu ir ekonominiu gyvenimu susijusią studijų programą. Tai už akademijos sienų esantys Žmonės, bet be jų būtų sunku apčiuoti studijų rezultatus.

Grafikos studijų programos absolventai dirba iliustruotojais, knygos menininkais leidyklose, dizaino, spaudos ir reklamos agentūrose kaip kūrybiniai darbuotojai, meniniai redaktoriai ir atlikėjai. Dalyvauja ir organizuoja įvairius meninius projektus, veda kūrybines dirbtuves, kuruoja parodas, steigia galerijas ir privatų verslą, užsiima individualia kūrybine veikla, sėkmingai dalyvauja Lietuvos ir tarptautinėse meno parodose bei konkursuose. Baigę studijas mūsų absolventai tampa meno sąjungų ir asociacijų nariais,  per jas skleidžia savo idėjas, kuria ir įtakoja kultūros lauką.

Nemažai absolventų tampa puikiais dėstytojais dizaino kolegijose, mokytojais dailės mokyklose ir privačiose švietimo įstaigose, užsiima meno terapija ir socialine veikla.

Esame Jums dėkingi ir atviri Jūsų pasiūlymams!