Dėstytojas

Dėstomi dalykai

  Profesorė Marija Marcelionytė-Paliukė

 CV

 • Kūrybinis projektas. Tyrimas
 • Kūrybinis projektas. Refleksija
 • Kūrybinis projektas. Sintezė
 • Baigiamasis kūrybinis projektas

 Profesorius Rimvydas Kepežinskas

 • Kūrybinis projektas. Tyrimas
 • Kūrybinis projektas. Refleksija
 • Kūrybinis projektas. Sintezė
 • Baigiamasis kūrybinis projektas
 • Kaligrafinis projektas (pasirenkamas dalykas)
 Profesorius Kęstutis Vasiliūnas
 • Kūrybinis projektas. Tyrimas
 • Kūrybinis projektas. Refleksija
 • Kūrybinis projektas. Sintezė
 • Baigiamasis kūrybinis projektas
 • Šiuolaikinių grafikos kontekstų analizė
 • Dailininko knyga (pasirenkamas dalykas)
 Docentas Matas Jonas Dūda
 • Kūrybinis projektas. Tyrimas
 • Kūrybinis projektas. Refleksija
 • Kūrybinis projektas. Sintezė
 • Baigiamasis kūrybinis projektas
 Docentė daktarė Jurgita Ludavičienė 
 • Tiriamasis rašto darbas. Koncepcija ir planas
 • Tiriamasis rašto darbas. Medžiaga ir literatūra
 • Tiriamasis rašto darbas. Dėstymas
 • Tiriamasis rašto darbas. Išvados
Docentė Jolanta Mikulskytė
 • Kūrybinis projektas. Tyrimas
 • Kūrybinis projektas. Refleksija
 • Kūrybinis projektas. Sintezė
 • Baigiamasis kūrybinis projektas
 • Konceptualus estampas (pasirenkamas dalykas)
Docentas Dainius Liškevičius
 • Kūrinys - erdvė - ekspozicija 1
 • Kūrinys - erdvė - ekspozicija 2

Docentė Agnė Dautartaitė-Krutulė

 • Kūrybinis projektas. Tyrimas
 • Kūrybinis projektas. Refleksija
 • Kūrybinis projektas. Sintezė
 • Baigiamasis kūrybinis projektas
 • ​Knygos interpretacija (pasirenkamas dalykas)

Lekt. Ieva Babilaitė-Ibelgauptienė
 
 • Meno edukacija: kūrybinių dirbtuvių programos sukūrimas