• Naujienlaiškis
 • Dėstytojas

  Dėstomi dalykai

   Docentė Marija Marcelionytė-Paliukė

   CV

  • Kūrybinis projektas. Tyrimas
  • Kūrybinis projektas. Refleksija
  • Kūrybinis projektas. Sintezė
  • Baigiamasis kūrybinis projektas
  • Interaktyvus grupinis projektas (pasirenkamas dalykas)

   Profesorius Rimvydas Kepežinskas

  • Kūrybinis projektas. Tyrimas
  • Kūrybinis projektas. Refleksija
  • Kūrybinis projektas. Sintezė
  • Baigiamasis kūrybinis projektas
  • Kaligrafinis projektas (pasirenkamas dalykas)
   Profesorius Kęstutis Vasiliūnas
  • Kūrybinis projektas. Tyrimas
  • Kūrybinis projektas. Refleksija
  • Kūrybinis projektas. Sintezė
  • Baigiamasis kūrybinis projektas
  • Šiuolaikinių grafikos kontekstų analizė
  • Dailininko knyga (pasirenkamas dalykas)
   Docentas Matas Jonas Dūda
  • Kūrybinis projektas. Tyrimas
  • Kūrybinis projektas. Refleksija
  • Kūrybinis projektas. Sintezė
  • Baigiamasis kūrybinis projektas
   Docentė daktarė Jurgita Ludavičienė 
  • Tiriamasis rašto darbas. Koncepcija ir planas
  • Tiriamasis rašto darbas. Medžiaga ir literatūra
  • Tiriamasis rašto darbas. Dėstymas
  • Tiriamasis rašto darbas. Išvados
  Docentė Jolanta Mikulskytė
  • Kūrybinis projektas. Tyrimas
  • Kūrybinis projektas. Refleksija
  • Kūrybinis projektas. Sintezė
  • Baigiamasis kūrybinis projektas
  • Konceptualus estampas (pasirenkamas dalykas)
  Lektorius Dainius Liškevičius
  • Kūrinys - erdvė - ekspozicija 1
  • Kūrinys - erdvė - ekspozicija 2

  Docentė Agnė Dautartaitė-Krutulė

  • Kūrybinis projektas. Tyrimas
  • Kūrybinis projektas. Refleksija
  • Kūrybinis projektas. Sintezė
  • Baigiamasis kūrybinis projektas
  • ​Knygos interpretacija (pasirenkamas dalykas)

  Lektorė Rūta Spelskytė-Liberienė
   
  • Naratyvas meno kūriniui. Skaitymo ir rašymo pratimai