Grafikos studijų programos Žmonės tai ne tik dėstytojai ir studentai, bet tuo pačiu ir aktyviai kuriantys menininkai užsiimantys įvairiapusiška veikla: organizuoja, kuruoja, dalyvauja parodose, konkursuose, festivaliuose, konferencijose, mugėse Lietuvoje ir užsienyje. Todėl šioje skiltyje dalinamės patirtimis, pastebėjimais, nuomonėmis apie tai kas rūpi, ką veikiame, kaip tobulėjame ir plelečiame savo kompetencijas kurios tiesiogiai įtakoja ir kuria su šiuolaikiniais meno, kultūros, socialiniais ir ekonominiais kontekstais glaudžiai susijusią Grafikos studijų programą.  

Čia taip pat kaupiame mūsų studentų įspūdžius ir patirtis iš užsienio meno akademijų kuriose jie studijavo pagal mainų programas nuo 1 iki 2 semestrų. Kiekvienais metais pagal Erasmus+ ir NordPlus studijų mobilumo programas į užsienio akademijas išvyksta 3 – 5 kūrybiškaiusi ir labiausiai motyvuoti Grafikos programos studentai. Jų patirtys ypač svarbios ir aktualios jaunesnių kursų studentams dar tik besirenkantiems būsimą aukštąją mokyklą užsienyje.