Ši skiltis skirta Grafikos studijų programos ambasadoriams, programos vykdytojų savianalizei ir socialiniams partneriams, kurie ieško iliustruotojų, leidinių dizainerių ir maketuotojų, parodų dalyvių, kūrybinių dirbtuvių vadovų ir bendraminčių. Ji aktyvi, atvira ir nuolat pasipildanti.

Dailės ir meno studijų lauke įvairūs vaizdiniai eksperimentai – kūriniai, jų dokumentacijos, sklaida iškalbingesni nei žodiniai studijų programos aprašai su numatomais rezultatais bei gebėjimais. Esami ir buvę studentai, dalindamiesi savo studijų ir savarankiško kūrybinio proceso atvejais, vizualizuoja pačią studijų programą ir tampa labai svarbiais jos kūrėjais.

Turėdami aktyvias prieigas prie esamų ir būsimų profesionalų darbų galime stebėti bei analizuoti kiek ir kokios studijų metu įgytos žinios ir gebėjimai naudojami, toliau gilinami ar transformuojami psirinktoje profesinėje sferoje ir/ar kūryboje.