Grafikos magistrantūros studijų centre yra kūrybiška, moksli, inovatyvi, socialiai atsakinga asmenybė, turinti universalių tarpdalykinių gebėjimų, aiškias vertybines nuostatas ir platų kultūrinį akiratį. Meniniai tyrimai yra orientuoti į asmenybės tobulėjimą, žmogaus gerovę.

Globalus kūrybinis, analitinis ir konceptualus mąstymas, savarankiškų specialistų ir nepriklausomų tyrėjų rengimas, gebančių siūlyti ir įgyvendinti sudėtingus individualius ir kompleksinius srities uždavinius aktualiais sau ir visuomenei klausimais naudojant tradicinius ir/ar novatoriškus kūrybos metodus per grafikos meno praktiką ir diskursą, yra svarbiausi rengiamos Grafikos antrosios pakopos studijų programos uždaviniai.