Įvietintas menas (freska-mozaika, vitražas)

Docentas Židrūnas Mirinavičius
Įvietinto meno ir scenografijos katedros vedėjas

Dėstomi dalykai:
- Vitražo kompozicija ir technikos
- Tapybos ant stiklo technikos
- Monumentaliosios dailės istorija
- Šiuolaikinė dailė architektūroje
- Vadovauja kūrybiniams projektams
- Vadovauja BA ir MA baigiamiesiams darbams

Profesorė Ieva Skauronė
Vilniaus dailės akademijos rektorė

Dėstomi dalykai:
- Freskos kompozicija ir sieninės tapybos technologijos
- Vadovauja BA ir MA baigiamiesiams darbams

Docentas dr. Vygintas Orlovas

Dėstomi dalykai:
Meninės raiškos transformacija. Garso ir vaizdo ryšiai
Interaktyvaus meno pagrindai
- Pure data programinė aplinka
- Vadovauja BA ir MA baigiamiesiams darbams

 
 

Docentė dr. Deima Katinaitė

Dėstomi dalykai:
- Monumentaliosios dailės kompozicija ir technika
-
Šiuolaikinės monumentaliosios dailės tendencijos pasaulyje ir Lietuvoje
- Vadovauja BA ir MA baigiamiesiams darbams

 

Docentas Gintaras Palemonas Janonis

Dėstomi dalykai:
- Tapybos kompozicija ir technologijos
- Vizualinės strategijos
- Vadovauja kūrybiniams projektams
- Vadovauja BA ir MA baigiamiesiams darbams

 

Profesorė Živilė Jasutytė

Dėstomi dalykai:
- Tapybos kompozicija ir technologijos
- Vizualinės strategijos
- Vadovauja kūrybiniams projektams
- Vadovauja BA ir MA baigiamiesiams darbams

 

Docentas Vygantas Paukštė

Dėstomi dalykai:
- Tapybos kompozicija ir technologijos
- Vadovauja kūrybiniams projektams

Lektorius Algimantas Kensminas
Monumentalistų laboratorijos vedėjas

Dėstomi dalykai:
- Skulptūrinės plastikos pagrindai
- Mozaikos kompozicija ir technikos
- Vadovauja kūrybiniams projektams
- Vadovauja BA ir MA baigiamiesiams darbams

 

Docentė Ieva Paltanavičiūtė

Dėstomi dalykai:
- Vitražo kompozicija ir technikos
- Stiklo technologijos

- Stiklinis objektas
- Vadovauja kūrybiniams projektams

- Vadovauja BA ir MA baigiamiesiams darbams

Profesorius Kęstutis Grigaliūnas

Dėstomi dalykai:
- Piešimas
- Vadovauja kūrybiniams projektams

- Vadovauja BA ir MA baigiamiesiams darbams

 

Agnė Mackevičiūtė
Katedros koordinatorė (motinystės atostogose)

 

Martynas Arlauskas

Pavaduojantis koordinatorius