Įvietintas menas (freska-mozaika, vitražas)

Lektorius Algimantas Kensminas

Gimė 1970 m. Anykščiuose.
1987 m. baigė Vilniaus m. Justino Vienažinskio dailės mokyklą.
1988 m. – Vilniaus 18-ąją vidurinę mokyklą (dabar Antakalnio gimnazija).
2001 m. Vilniaus dailės akademijos Vaizduojamosios dailės fakulteto Skulptūros katedroje įgijo
menų bakalauro laipsnį.
2015 m. Vilniaus dailės akademijos Vaizduojamosios dailės fakulteto Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedroje įgijo menų magistro laipsnį.
Nuo 1999 m. dalyvauja grupinėse skulptūros, piešimo, tapybos parodose, kuria skulptūras ir lėles teatrui, kinui bei viešoms erdvėms, yra surengęs keturias personalines parodas.
Nuo 2013 m. dirba Vilniaus dailės akademijos Monumentalistų laboratorijos vedėju.
Nuo 2015 m. dėsto Įvietinto meno ir scenografijos katedroje.