Įvietintas menas (freska-mozaika, vitražas)

Docentas dr. Vygintas Orlovas

Gimė 1989 m. Kaune.
2008 m. baigė Kauno dailės gimnaziją.
2008 m. įstojo į VDA Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedrą, kur 2014 m. baigė Magistro studijas.
2019 m. įgijo meno daktaro laipsnį VDA dailės krypties doktorantūros studijose.
Nuo 2009 m. dalyvauja parodose, projektuose, rezidencijų programose bei konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.
Nuo 2015 m. dėsto Įvietinto meno ir scenografijos katedroje.
2015-2017 m. kaip komandos narys dalyvavo bendrame Vilniaus dailės akademijos, Estijos dailės akademijos ir Karališkosios dailės akademijos Kopenhagoje projekte ,,ArtCar - Career in Creative Industries for Artists" įgyvendintame per Nordplus tinklo finansavimo įrankius.
2018 m. kartu su estų menininkais Olivia Verev ir Robin Nõgisto surengė tarptautines kūrybines dirbtuves ,,Vaporwave anatomija", kurių rezultatu tapo albumas ,,One Person And - Flash Future 1997".
Nuo 2019 m. Įvietinto meno ir scenografijos katedros vedėjas.

Meninė ir mokslinė veikla

Dalyvavo daugiau nei 45 grupinių parodų ir meno renginių bei surengė 4 asmenines parodas:
2017 m. surengė asmeninę parodą ,,Dar prieš ištariant žodį, prasmė jau buvo pakitusi” galerijoje ,,Artifex”, Vilniuje;
2017 m. surengė asmeninę parodą ,,/inter" galerijoje ,,Snerk", Trumsėje (Norvegija);
2018 m. surengė asmeninę parodą ,,If I was recording Your voice, would you speak in the same fashion You spoke yesterday?”, Akiyoshidai International Art Village, Jamagučio prefektūroje (Japonija);
2019 m. surengė asmeninę parodą ,,xqvhawhhef“, VDA parodų salėje ,,Titanikas“, Vilniuje.

Skaitė pranešimus 15 konferencijų ir publikavo 2 straipsnius:
2017 m. publikavo straipsnį ,,Meninio tyrimo aspektai garsovaizdžio studijose: lyginamoji atvejų analizė” žurnale ,,Ars et Praxis IV“ (ISSN 2351-4744);
2019 m. publikavo straipsnį ,,The Influence of Internet Culture on the Shifts in Aesthetics. A Practice-based Approach to Vaporwave” žurnale Sovijus. Tarpdalykiniai kultūros tyrimai.T.7- Nr.1 (ISSN 2351-4728).

Daugiau informacijos