Įvietintas menas (freska-mozaika, vitražas)

Docentė Ieva Paltanavičiūtė

Gimė 1977 m. Aukštadvaryje. 1995 m. baigė Trakų Vytauto Didžiojo vidurinę mokyklą.
1998 m. baigė Kauno aukštesniąją meno mokyklą, dailiojo stiklo specialybę.
2004 m. baigė Vilniaus dailės akademiją, vitražo specialybės magistrantūrą.
Nuo 2007 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė.
Intensyviai dalyvauja tarptautinėse bei respublikinėse parodose, yra įgyvendinusi vitražų religinėse ir visuomeninėse erdvėse.
Aktyvi tarptautinio vitražo simpoziumo „1+1”  organizatorė ir dalyvė.
Nuo 2007 m. Įvietinto meno ir scenografijos katedroje dėsto vitražo kompoziciją ir technikas vitražo bakalaurams, o nuo 2014 m. ir magistrantams.