Specializacijos: Freska-mozaika | Vitražas

 

Programos kodas 6121PX021
Kvalifikacinis laipsnis Menų bakalauras
Lygmuo, pakopa Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)
Studijų programos formos Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų

Tikslas

Ugdyti šiuolaikinį menininką, gebantį kurti individualiai ir bendradarbiauti su architektais, dizaineriais bei kitų sričių kūrėjais; valdantį klasikinės (al fresco, al secco) ir šiuolaikinės sieninės tapybos (gatvės meno – sienų tapybos akrilu, aerozoliu) technikas, taip pat vitražo ir architektūrinio meninio stiklo, mozaikos technikas; turintį profesionalius piešimo ir molbertinės tapybos įgūdžius; gebantį integruoti teorines žinias savo meninėje praktikoje ir reflektuoti kintantį meno viešose erdvėse lauką.

Studijų programos anotacija

Įvietinto meno programa ugdo šiuolaikinį menininką, kuris geba inicijuoti ir įgyvendinti savarankiškus meninius projektus, juos praplėsti bendradarbiaujant su kitų sričių profesionalais – architektais, dizaineriais, restauratoriais, užsakovais, kuratoriais, galeristais, privačiu ir viešuoju sektoriumi, kitais menininkais ir kultūros lauko kūrėjais.

Freskos-mozaikos specializacijos I–II kurse studentai įgyja pamatinius specialybinius įgūdžius: įvaldo freskos liejimo, sgrafito raižymo, tiesioginės ir atvirkštinės mozaikos technikas. Vitražo specializacijos I–II kurse studentai įvaldo klasikines vitražo technologijas: švinuoto vitražo, tiffany, stiklo klampinimo, matinimo ir kt. Abiejų specializacijų studentai įgyja akademinio piešimo (natiurmortas, portretas, aktas, figuratyvinis, anatominis piešimas, laisvas piešinys) ir molbertinės tapybos (akvarelė, aliejinė tapyba) pagrindus. III–IV kurse orientuojamasi į asmeninės kūrybinės praktikos formavimą ir jos plėtojimą, įvietinimą viešose erdvėse, ieškoma santykio su pasirinkta architektūrine ar gamtine aplinka.

Programos absolventai geba meno kalba reikšti savo mintis, vizualizuoti ir įvietinti idėjas bei kritiškai vertinti kūrybinį procesą. Taip pat gali įsijungti į aktualius socialinio ir kultūrinio gyvenimo procesus bei juos reflektuoti įvairiomis meninėmis išraiškomis.

Profesinės karjeros galimybės

Programos absolventai gali užsiimti individualia menine kūrybine ir užsakomąja veikla, dalyvauti respublikinėse ir tarptautinėse parodose, projektuose, rezidencijų programose, simpoziumuose, festivaliuose, meno viešosiose erdvėse konkursuose. Taip pat sieninės tapybos ir vitražo kūrinius įgyvendinti urbanistinėje aplinkoje ir tęsti mokslus antrojoje studijų pakopoje.

Studijų programos koordinatorius
ir rengiantis padalinys

doc. Židrūnas Mirinavičius
Vilniaus fakultetas, Įvietinto meno ir scenografijos katedra

Išsamiau | Freska-mozaika

Išsamiau | Vitražas

 

„Think outside the box“ arba Įvietintas menas

Įvietinto meno MA I k. studentės Izabelos Carlucci video apie vitražo kūrimo procesą (anglų kalba)