Kūrybinių dirbtuvių metu paliesime būdingiausius parametrinio projektavimo iššūkius šiuolaikinėje architektūroje: pradedant algoritminio modeliavimo, dvigubo lenktumo paviršių padalijimo ir mesh‘ų reprezentacijos metodais, baigiant informacijos organizavimu ir paruošimu gamybai.

Studentai bus supažindinami su skaitmeninio projektavimo strategijomis ir įvairiomis vizualaus programavimo priemonėmis „Grasshopper  papildinyje CAD programoje „Rhinoceros 6“, akcentuojant darbą su trimačių išlenktų paviršių sistemomis ir fizikos simuliacijos įrankiu „Kangaroo“.

Kūrybinė užduotis remsis „AuraDome“ sistema, studentų projektiniai pasiūlymai bus tiesiogiai susiję su 1:1 paviljono įgyvendinimu bendradarbiaujant su „VikingDome“.