Doc. Dr. Stanislavas Mostauskis

 

Gimė 1968 m. Ringauduose, prie Kauno. 1993 m. baigė Vilniaus dailės akademiją ir įgijo menotyros specialybės magistro diplomą. 2002 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Meno ir beprotybės santykių problema. Kompleksinė analizė. Dirba VDA Kauno dailės fakultete ir Lietuvos kultūros tyrimų institute; vyresnysis mokslo darbuotojas, lektorius. Lietuvos estetikų asociacijos ir Lietuvos dailininkų sąjungos narys, tęstinių mokslo leidinių Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai (LKTI) bei Neklasikinė filosofija (LKTI) redakcinių kolegijų narys. Paskelbė monografiją (Beprotybės kartografija. - Vilnius: Kronta, 2011), keliasdešimt mokslo publikacijų. Mokslinių tyrimų sritis – neklasikinė Vakarų filosofija, estetika ir meno filosofija, psichopatologija, postmodernus diskursas

Užsiima moksline veikla, nes:

a) tai gan rafinuotas būdas siekti malonumo jo vengiant;

b) verčia už ausų tampyti savas ir svetimas mintis;

c) reikalauja bent kartais apsimesti protingu.