barbora gediminaitė | taku 

2022 08 23 – 2022 09 03

Vilniaus dailės akademijos galerija „Artifex“

taku – VDA meno doktorantūros tyrime aktualizuojamos daugiafunkcinės ir takios islamiškosios religinės erdvės refleksija. Takumo ir ribinių erdviškumų naratyvas trijose galerijos salėse skleidžiasi maldos kilimo, ritualinės pagarbos erdvei ir jos kontekstų fragmentuose. Erdviškumų sankirtos ir jų takios, religinio bei kultūrinio turinio prisodrintos struktūros atveriamos miesto citatomis, (nu)asmeniškumais ir bendrumo užuominomis.

— 

Barbora Gediminaitė, baigusi Tekstilės meno ir dizaino (VDA) bei Arabistikos/Islamo studijas (VU), šiuo metu dirba ties meno doktorantūros projektu (VDA), kuriame permąsto ir interpretuoja islamiškuosius erdviškumus. Islamiškosios religinės erdvės steigimo ir jos kontekstų problematika, erdvinis pasakojimas bei kultūrinių ženklų skaitomumas  tapo raktine menininkės kūrybinės praktikos ašimi. 

Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Paroda veiks 2022 08 23–2022 09 03. 
Parodos atidarymas rugpjūčio 23 d. (antradienį) 18 val.