Dailėtyros institutas

Dr. Jolita Liškevičienė

jolita.liskeviciene[at]vda.lt

Senosios knygos dailės specialistė, dailės ekspertė, parodų ir renginių kuratorė

Mokslinio darbo sritys: XVI–XVIII a. Vilniaus leidinių iliustracijos, LDK emblemika ir heraldika, Lietuvos baroko dailės šaltiniai ir dailės ikonografija, šiuolaikinė vaikų knygų iliustracija, knygos menas.

g. 1970 m. Klaipėdoje; gyvena ir dirba Vilniuje. VDA Dailėtyros institute dirba nuo 1996 m. Vyresnioji mokslo darbuotoja nuo 2002 m. 1994 m. baigė meno istorijos ir teorijos studijas Vilniaus dailės akademijoje, 2002 m. VDA apgynė humanitarinių mokslų menotyros krypties daktaro disertaciją „Emblemika XVII amžiaus Vilniaus spaudiniuose“ (mokslinė vadovė dr. Rūta Janonienė). 1994–1995 m. dirbo VDA muziejaus vedėja, nuo 1996 m. – Dailėtyros instituto mokslo darbuotoja.

Dėsto knygos meno, emblemikos ir heraldikos kursus VDA ir Vilniaus universitete, dalyvauja doktorantūros studijų procese, sudaro leidinius, skaito paskaitas, dalyvauja konferencijose, yra daugelio knygos ir iliustracijos meno konkursų komisijos narė.

1994 m. Jolita Liškevičienė tapo Martyno Mažvydo premijos už studentų mokslinius darbus knygotyros srityje laureate; 2004 m. už monografiją, mokslinius straipsnius ir skaitomus kursus knygos meno tema J. Liškevičienė buvo apdovanota Lietuvos kultūros, švietimo ir mokslo ministerijos Martyno Mažvydo premija už nuopelnus „Lietuvos kalbai, raštijai ir knygos menui“.2010–2013 m. kuravo vaikų knygų iliustracijų parodas Bolonijoje, Pavijoje, Genujoje. Lietuvos dailės istorikų draugijos narė nuo 2004 m., nuo 2014 m. – Tarptautinės emblemų studijų draugijos (Society for Emblem Studies) narė.

Bibliografija