Konkursas tarptautinėms praktikoms lituanistinėse mokyklose bei centruose

Visi VDA studentai yra kviečiami dalyvauti Švietimo mainų paramos fondo organizuojamame konkurse ir teikti paraiškas tarptautinėms praktikoms lituanistinėse mokyklose, lituanistikos centruose bei lietuvių bendruomenėse (tik atrankos komisijos patvirtintose institucijose). Galima praktikų trukmė nuo 2 iki 6 mėnesių. Praktikos gali vykti nuo 2021 rugsėjo 1 d. iki 2022 rugpjučio 31 d.

Paraiškas gali teikti tik Lietuvos Respublikos arba kitų ES šalių piliečiai, studijuojantys VDA: visų pakopų (bakalauro studijų studentai gali teikti paraiškas nuo 2 kurso (2 studijų metų)) ir visų studijų krypčių grupių studijose su sąlyga, kad VDA sutinka išleisti į praktiką numatytam laikotarpiui (tai reikia derinti su Jūsų studijų programos vadovu/katedra). 

Paskutinio kurso studentai atrankoje gali dalyvauti su sąlyga, kad praktiką atliks per 12 mėn. nuo studijų pabaigos – absolventų praktika.

Užpildytos paraiškos kartu su prisegtais reikalaujamais dokumentais turi būti pateiktos per elektroninę sistemą iki 2021 m. balandžio 30 d. (imtinai). Po šio termino nei naujos paraiškos, nei papildomi dokumentai nebus priimami. Rekomenduojame neatidėti paraiškos pateikimo paskutinei termino dienai, kadangi, dėl didelės apkrovos, sistemos veikimas gali sulėtėti. 

Daugiau informacijos apie teikiamą finansavimą ir paraiškų teikimo tvarką.