Kūrybinės piešinio dirbtuvės „Tool/Material/Activator“

2022 m. kovo 14-18 d. Latvijos dailės akademijos magistrantūros studijų dalyko „Kontekstinė kompozicija“ (dėstytoja Elīna Zunde) rėmuose vyko kūrybinės piešinio dirbtuvės, kurias vedė menininkė, Vilniaus dailės akademijos Grafikos katedros prof. Marija Marcelionytė-Paliukė.

Dirbtuvių kūrybiniai rezutatai kovo 21-28 d. pristatyti bendroje parodoje „Appamata ta ta ta“, kurios vienijanti idėja buvo: tai turi būti nupiešta t.y. išreikšta popieriuje. Penkias dienas/paras trukusioje devynių dalyvių kūrybinėje sąveikoje atrastos medžiagos ir priemonės bei skirtingi jų taikymo būdai arba „aktyvatoriai“, dažnu atveju sujudinantys akademinius žinojimus, plėtė individualią dalyvių plastinę raišką, kvestionavo vizualinius idėjų aspektus, „įmetė“ į kūrybinio srauto būseną.

Parodos dalyviai: Ieva Baumgarte, Aija Bley, Evija Freidenfelde, Arta Indriksone, Eila Kalve, Mika Solomon, Marija Marcelionytė-Paliukė, Patrizio Volpini, Elīna Zunde.

*

Kūrybinės dirbtuvės Latvijoje remiamos VDA Erasmus+