Dizainas | Magistrantūra | Vilnius

Dizaino katedros dėstytojai

Prof. Juozas Brundza

Vilniaus dailės akademijos Tarybos narys, Dizaino bakalauro ir magistro studijų programų komitetų pirmininkas

Dėstomi magistrantūros studijų dalykai: Eksperimentinė dizaino laboratorija 1, Eksperimentinė dizaino laboratorija 2, Magistro baigiamojo darbo projektinė dalis 1, Magistro baigiamojo darbo projektinė dalis 2, Dizaino praktika.

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: Gaminių dizainas ir erdvinės formos studijos 1, Gaminių dizainas 4, Baigiamasis darbas. Priešprojektiniai dizaino tyrimai, Baigiamasis bakalauro darbas, Kūrybinės dizaino dirbtuvės.

Vadovauja doktorantų meniniams projektams.

Prof. dr. Vytautas Kibildis

Dėstomi magistrantūros studijų dalykai: Magistro baigiamojo darbo projektinė dalis 1, Magistro baigiamojo darbo projektinė dalis 2.

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: Gaminių ir aplinkos dizainas 1, Gaminių ir aplinkos dizainas 2, Gaminių dizainas ir erdvinės formos studijos 1, Baigiamasis darbas. Priešprojektiniai dizaino tyrimai, Baigiamasis bakalauro darbas.

Vadovauja doktorantų meniniams projektams.

Doc. Šarūnas Šlektavičius

Vilniaus dailės akademijos Senato pirmininkas, Dizaino katedros vedėjas

Dėstomi magistrantūros studijų dalykai: Eksperimentinė dizaino laboratorija 2, Magistro baigiamojo darbo projektinė dalis 1, Magistro baigiamojo darbo projektinė dalis 2.

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: Gaminių dizainas 4, Gaminių dizainas 5, Profesinė dizaino praktika, Baigiamasis darbas. Priešprojektiniai dizaino tyrimai, Baigiamasis bakalauro darbas.

Doc. dr. Rasa Janulevičiūtė

Dėstomi magistrantūros studijų dalykai: Dizaino tyrimų metodai, Dizaino tyrimai, Magistro darbo tiriamoji dalis ir reflektyvus seminaras 1, Magistro darbo tiriamoji dalis ir reflektyvus seminaras 2.

Dėstomi bakalaro studijų krypties dalykai: Dizaino istorija 1, Dizaino istorija 2.

Doc. Deividas Juozulynas

Dėstomi magistrantūros studijų dalykai: Magistro baigiamojo darbo projektinė dalis 1, Magistro baigiamojo darbo projektinė dalis 2.

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: Kompiuterinio projektavimo technologijos 1, Kompiuterinio projektavimo technologijos 2, Paslaugų dizainas, Baigiamasis darbas. Priešprojektiniai dizaino tyrimai, Baigiamasis bakalauro darbas.

Doc. Mantas Lesauskas

Dėstomi magistrantūros studijų dalykai: Dizaino antropologija, Dizaino tyrimai, Eksperimentinė dizaino laboratorija 2, Magistro darbo tiriamoji dalis ir reflektyvus seminaras 1, Magistro darbo tiriamoji dalis ir reflektyvus seminaras 2.

Dėstomas bakalauro studijų dalykas: Kūrybinės dizaino dirbtuvės.
 

Lekt. dokt. Gintarė Černiauskaitė

Dėstomi magistrantūros studijų dalykai: Dizaino tyrimai, Magistro darbo tiriamoji dalis ir reflektyvus seminaras 1, Magistro darbo tiriamoji dalis ir reflektyvus seminaras 2.

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: Medžiagos ir gamybos technologijos 1, Prezentacijų metodai, Kūrybinių darbų aplankas, Gaminių dizainas 3, Mados portfolio, Baigiamasis darbas. Priešprojektiniai dizaino tyrimai, Baigiamasis bakalauro darbas.

Vizituojantys dėstytojai:

Doc. Julijonas Urbonas

Dėstomas magistrantūros studijų dalykas: Kritinis dizainas.

Doc. Jonas Liugaila

Dėstomas magistrantūros studijų dalykas: Ženklodara.