Dizainas | Magistrantūra | Vilnius

Dizaino katedros dėstytojai

Prof. Juozas Brundza

Vilniaus dailės akademijos tarybos narys, Dizaino katedros vedėjas, bakalauro ir magistro studijų programų komitetų pirmininkas

Dėstomi magistro studijų dalykai: ekperimentinė dizaino laboratorija 1, magistro baigiamojo darbo projektinė dalis, dizaino praktika

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: bakalauro baigiamojo darbo priešprojektiniai dizino tyrimai, bakalauro baigiamasis darbas, kūrybinės dizaino dirbtuvės

Vadovauja doktorantų meniniams projektams

Prof. dr. Vytautas Kibildis

Dėstomi magistro studijų dalykai: magistro baigiamojo darbo projektinė dalis

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: gaminių ir aplinkos dizainas (1, 2), erdvinės formos studijos, bakalauro baigiamojo darbo priešprojektiniai dizino tyrimai, bakalauro baigiamasis darbas

Vadovauja doktorantų meniniams projektams

Doc. Julija Mazūrienė

Dėstomi magistro studijų dalykai: magistro baigiamojo darbo projektinė dalis, maisto dizainas

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: kūrybinės dizaino dirbtuvės, bakalauro baigiamojo darbo priešprojektiniai dizino tyrimai, bakalauro studijų baigiamasis darbas
 

Doc. Šarūnas Šlektavičius

Dėstomi magistro studijų dalykai: magistro baigiamojo darbo projektinė dalis.

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: gaminių dizainas 5, profesinė dizaino praktika,  dizaino kūrybinės dirbtuvės, bakalauro baigiamojo darbo priešprojektiniai dizino tyrimai, bakalauro studijų baigiamasis darbas

Doc. dr. Rasa Janulevičiūtė

Dėstomi magistro studijų dalykai: magistro baigiamojo darbo tyriamoji dalis, dizaino tyrimų metodai

Dėstomi bakalaro studijų krypties dalykai: dizaino istorija

Doc. Povilas Juškaitis

Dėstomi magistro studijų dalykai: magistro baigiamojo darbo projektinė dalis.

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: gaminių dizainas (3, 4), bakalauro baigiamojo darbo priešprojektiniai dizino tyrimai, bakalauro studijų baigiamasis darbas.

Doc. Miglė Kibildienė

Dėstomi magistro studijų dalykai: magistro baigiamojo darbo projektinė dalis.

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: spalvotyra ir dvimatės kompozicijos pagrindai, grafinis dizainas (1, 2,3), kūrybinių darbų aplankalas (portfolio), bakalauro baigiamojo darbo priešprojektiniai dizaino tyrimai, bakalauro studijų baigiamasis darbas

Doc. Deividas Juozulynas

Dėstomi magistro studijų dalykai: magistro baigiamojo darbo projektinė dalis, paslaugų dizainas

Dėstomi  bakalauro dalykai: kompiuterinio projektavimo technologijos (1, 2, 3), kūrybinės dizaino dirbtuvės, bakalauro baigiamojo darbo priešprojektiniai dizaino tyrimai, bakalauro baigiamasis darbas.

doc. Mantas Lesauskas

Dėstomas magistro studijų dalykas: dizaino antropologija, magistro baigiamojo darbo tiriamoji dalis, magistro baigiamojo darbo projektinė dalis

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: dizaino kūrybinės dirbtuvės
 

Lekt. dokt. Gintarė Černiauskaitė

Dėstomi magistro studijų dalykai: magistro baigiamojo darbo tiriamoji dalis (1,2)

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: kūrybinės dizaino dirbtuvės, prezentacijų metodai, kūrybinių darbų aplankalas, 

Vizituojantys dėstytojai:

                

Doc. dr. Lolita Jablonskienė

Dėstomas magistro studijų dalykas: šiuolaikinės dizaino teorijos

Lekt. Julijonas Urbonas

Dėstomas magistro studijų dalykai: kritinis dizainas

Lekt. dr. Marius Dirgėla

Dėstomi magistro studijų dalykas: dizaino vadyba

Dėstomas bakalauro studijų dalykas: dizaino teorija

Lekt. Jonas Liugaila

Dėstomas magistro studijų dalykas: ženklodara