Dizainas | Magistrantūra | Vilnius

2022 m.

Pavardė, vardas Baigiamojo darbo tema, vadovas
Dringelis Vilius

Kūrybinio projekto tema: Kūrybiškumo tipų analizė. Autentiška dizaino kūryba
masinės gamybos kontekste 

Teorinio darbo tema: Kūrybiškumo tipų analizė. Autentiška dizaino kūryba
masinės gamybos kontekste 

Kūrybinės dalies vadovas – prof. Juozas Brundza

Tiriamosios dalies vadovas – doc. Mantas Lesauskas
Liudvinavičiūtė Gerda 

Kūrybinio projekto tema: Šiuolaikinio siurrealistinio dizaino perspektyvos ir
ritualinis kūrybos metodas 

Teorinio darbo tema: Šiuolaikinio siurrealistinio dizaino perspektyvos ir
ritualinis kūrybos metodas 

Kūrybinės dalies vadovas – doc. Mantas Lesauskas

Tiriamosios dalies vadovas – doc. Mantas Lesauskas
Navickaitė Lina 

Kūrybinio projekto tema: Lietuviškų medžiagų biblioteka: vietinių išteklių,
tautinio tapatumo ir dizainerių kuriamų medžiagų aspektai 

Teorinio darbo tema: Lietuviškų medžiagų biblioteka: vietinių išteklių,
tautinio tapatumo ir dizainerių kuriamų medžiagų aspektai 

Kūrybinės dalies vadovas – prof. Juozas Brundza

Tiriamosios dalies vadovas – doc. dr. Rasa Janulevičiūtė
Petkevičiūtė Gintarė 

Kūrybinio projekto tema: Įkalinimo bausmę atlikusiųjų socialinės
integracijos atvejo studija 

Teorinio darbo tema: Deviantinio elgesio pokytis: dizaino metodai 

Kūrybinės dalies vadovas – prof. Juozas Brundza

Tiriamosios dalies vadovas – doc. dr. Rasa Janulevičiūtė
Sindaravičius Leonardas

Kūrybinio projekto tema: Žmogaus sąsaja su skaitmeninėmis erdvėmis:
papildytos realybės 
technologijų pritaikymasskaitmeninio meno eksponavimui

Teorinio darbo tema: Žmogaus sąsaja su skaitmeninėmis erdvėmis:
papildytos realybės 
technologijų pritaikymas skaitmeninio meno eksponavimui 

Kūrybinės dalies vadovas – doc. Deividas Juozulynas

Tiriamosios dalies vadovas – lekt. Gintarė Černiauskaitė
Skalskis Arnas

Kūrybinio projekto tema: Dizaino objekto ir erdvės sąveikos koncepcija  

Teorinio darbo tema: Dizaino objekto ir erdvės sąveika jutiminio dizaino kontekste 

Kūrybinės dalies vadovas – prof. Juozas Brundza

Tiriamosios dalies vadovas – doc. dr. Rasa Janulevičiūtė